• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Ey Kendini Kandırmakta Ustalaşmış Benlikler!
15/01/2021

     Ey, azgın-taşkın toplum!

     Ey, kendilerini kandırmakta ustalaşmış benlikler!

     Adına “mutluluk(!)” dediğiniz o “sahte, sözde, yapmacık/çakma(pseudo)-sentetik mut-luluk”unuzu alın; iade ediyorum. Zaten o, önceden de size aitti, varsın sizde kalsın! Bense, onun “otantik(doğru-gerçek)”inin peşindeyim!

     Madem söz “otantik mutluluk”tan açıldı; sizleri uyarıp-hatırlatayım.

      Otantik Mutluluğun Dört Kompozanı(Öğesi-Bileşeni):

     1- “Ne yaparsak yapalım, -elbette doğal ve doğru olanlarını kastediyoruz- yaptıkları-mızdan ‘haz duymak(-lezzet almak)’ [ki buna, mutluluk pırıltısıdenir. Zatenhalkın an-ladığı mutluluk(!)” da budur işte! Oysa henüz otantik mutluluğa erişilmiş değildir; zira yapı-lacak/aşılacak üç aşama daha var]”…!

     2- “Hayatımızda, uğraşımıza değecek olan, ‘anlamlı, otantik bir hedef/gaye(-amaç)’ belirleyip, ona ulaşmak için yine, ‘anlamlı, otantik çalışmak(ama öyle sıradan, öylesine bir çalışma değil)’ ”…!

     3- “Negatif emosyonların(olumsuz duyguların) minimize edilmesi(nefis terbiyesi)”…!

     4- “Altruistik(özgecil) ideoloji’ye sahip olaraktan, yine altruistik davranış sergilemek (kendini insanlığın hayrına adamak/vakfetmek; insanlığın hayrına kendini feda etmek)”(1)…!

     Diğer bir anlatımla, otantik mutluluğun dört kompozanışöyle de ifade edilebilir:

     1) Hazzın-hoşnutluğun ortaya çıkması[Her ne faaliyet gösteriliyorsa, tüm düşünüş, edim-eylemlerde içtenliğin, sevgi ve isteğin tam olması ve bundanhaz duyulması-lezzet alın-ması”; buna mutluluk pırıltısıda denir. Ama bununotantik mutlulukolarak algılan-ması hem yanlış hem de, eksiktir! Zira mutluluk pırıltısıefemerik(gelip-geçici)olup, kısa sürelidir. Henüz otantik mutluluğa ulaşılabilmiş değildir; önünde aşılması gerekli üç bariyer daha vardır]! 

     2) Negatif emosyonların(olumsuz duyguların) minimize edilmesi[Amigdal’in negatif faali-yetlerinin bastırılması: “Nefis terbiyesi”]…!

     3) “Otantik anlam”ın ortaya çıkışı(:-otantik anlamlandırma)[Bir diğer söyleyişle,an-lamlı, otantik bir gaye doğrultusunda, hedefe ulaşmak için anlamlı çalışmak; ilmî bir ekskürsiyon(anlamlı ilmî bir gezi(nti) gerçekleştirmek”]…!

     4) “Altruistik(özgecil) felsefe/ideoloji” sahibi olmak ve bu doğrultuda yine, “altruistik davranış” sergilemek[İnsanlığın hayrına kendini adamak-vakfetmek; nam-ı diğerdiğer-kâmlıkve îsâr”](2)…!

     Anti parantez, söz konusu 3. öğe ancak, “otantik öğrenme”de ortaya çıkabilir. Bir bakı-ma, otantik öğrenme ile amigdal’in faaliyetleri kontrol altına alınmakta, negatif emosyonlar minimize edilmektedir! “Otantik mutluluk arayanlar(-talip olanlar)/otantik mutluluk yolcuları ve/veya hakikat yolcuları”, kendilerini otantik öğrenmeye adamalıdırlar! Otantik mutluluğa giden yol, kendini otantik öğrenmeye adamaktan geçer.

     Sözün özü, yukarıdaki bu dört öğe-bileşen(kompozan) gerçekleştirildiğinde ancak, otantik mutluluk kendini gösterir! Bunlardan biri veya birkaçı eksikse, asla otantik mutluluğa erişile-mez! Bu da böyle biline…!

     Dedim ya, ben onun “otantik(doğru-gerçek)”inin peşindeyim!

     Ey, azgın-taşkın toplum!

     Ey, kendilerini kandırmakta ustalaşmış benlikler!

     Adına “mutluluk(!)” dediğiniz o “sahte, sözde, yapmacık/çakma(pseudo)-sentetik mut-luluk”unuzu alın; iade ediyorum. Zaten o, önceden de size aitti, varsın sizde kalsın! Gölge etmeyiniz; başka ihsan istemem!

 

     (1) Geniş bilgi için bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Re-

al-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz  &  Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâ-         leler(I-II-III)”, c. I, s. 687, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

     (2) Geniş bilgi için bkz. a.g.e.; c. II, s. 1067, c. III, s.1647, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

 

Zeki Coşkunsu291 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. - 20/09/2022
KONFESYONLARIM & YÜZLEŞMELERİM! İTİRAFIMDIR; SALT HEP İKİ MEVSİM BİLİP-YAŞADIM! BEN SİZİN DOĞRU SANDIĞINIZ ÇİZGİDEN SAPTIM! AMA SİZSE TÜM YAŞAMINIZI BÜYÜK BİR YALAN(-YANILSAMAY)A VAKFETTİNİZ!
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ? - 20/08/2022
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ?
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası - 29/07/2022
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA* - 07/07/2022
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA YAŞAMSAL DENEYİM-ETKİNLİKLERİMDEN ÜÇ ÖRNEK KESİT
Felsefe Din Çatışması -II- - 09/05/2022
USDIŞILIĞIN TARİHİ: ‘İRRASYONALİTE(MANTIKSIZLIK-SAÇMALIK)’ İLE ‘RASYONALİTE(MANTIK-AKLA UYGUNLUK)’ ARASINDAKİ ÇATIŞMA(:ETKİLEŞİM & EVRİM)
Felsefe Din Çatışması -I- - 06/05/2022
‘METODİK KUŞKUCULUK(SCEPTICISME MÉTHODIQUE)’TAN HAREKETLE ‘KURAMSAL DÜŞÜNME(PENSÉE THÉORIQUE)’ ÖRNEĞİ VE ETKİNLİĞİNİN ‘İKİLİ(BINAIRE) DANS’I
Kanasın Kanamasına da... - 16/04/2022
‘Kanım çekiliyor’! Bu öyle bir ‘çekiliş’ ki Ne bir denizin, Ne de bir okyanustaki herhangi bir ‘med-cezir’, Yani ‘gel-git’lerinkine benziyor!
Pireye Kızıp Yorganı Yakalım mı? - 20/03/2022
MESELE ‘PİRE’ Mİ ‘YORGAN’ MI? YOKSA ASIL MESELE ‘YORGANIN SAHİBİ’; O YORGAN SAHİBİNİN ‘EMPÜRİTON’LU[KİRLETİCİ-SAFLIĞI BOZUCU MADDE(PARAZİT/AJAN) YÜKLÜ] PİRE ÜRETİCİ ZİHNİYETİ VE ORTAMI’ OLMASIN!?
Ben bir Savaş Karşıtıyım - 26/02/2022
“Savaşma; Öz-gür kal - Öz-gürce yaşa, Otantikçe sev(iş) ve üleş-paylaş!”
 Devamı