• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Ey Kendini Kandırmakta Ustalaşmış Benlikler!
15/01/2021

     Ey, azgın-taşkın toplum!

     Ey, kendilerini kandırmakta ustalaşmış benlikler!

     Adına “mutluluk(!)” dediğiniz o “sahte, sözde, yapmacık/çakma(pseudo)-sentetik mut-luluk”unuzu alın; iade ediyorum. Zaten o, önceden de size aitti, varsın sizde kalsın! Bense, onun “otantik(doğru-gerçek)”inin peşindeyim!

     Madem söz “otantik mutluluk”tan açıldı; sizleri uyarıp-hatırlatayım.

      Otantik Mutluluğun Dört Kompozanı(Öğesi-Bileşeni):

     1- “Ne yaparsak yapalım, -elbette doğal ve doğru olanlarını kastediyoruz- yaptıkları-mızdan ‘haz duymak(-lezzet almak)’ [ki buna, mutluluk pırıltısıdenir. Zatenhalkın an-ladığı mutluluk(!)” da budur işte! Oysa henüz otantik mutluluğa erişilmiş değildir; zira yapı-lacak/aşılacak üç aşama daha var]”…!

     2- “Hayatımızda, uğraşımıza değecek olan, ‘anlamlı, otantik bir hedef/gaye(-amaç)’ belirleyip, ona ulaşmak için yine, ‘anlamlı, otantik çalışmak(ama öyle sıradan, öylesine bir çalışma değil)’ ”…!

     3- “Negatif emosyonların(olumsuz duyguların) minimize edilmesi(nefis terbiyesi)”…!

     4- “Altruistik(özgecil) ideoloji’ye sahip olaraktan, yine altruistik davranış sergilemek (kendini insanlığın hayrına adamak/vakfetmek; insanlığın hayrına kendini feda etmek)”(1)…!

     Diğer bir anlatımla, otantik mutluluğun dört kompozanışöyle de ifade edilebilir:

     1) Hazzın-hoşnutluğun ortaya çıkması[Her ne faaliyet gösteriliyorsa, tüm düşünüş, edim-eylemlerde içtenliğin, sevgi ve isteğin tam olması ve bundanhaz duyulması-lezzet alın-ması”; buna mutluluk pırıltısıda denir. Ama bununotantik mutlulukolarak algılan-ması hem yanlış hem de, eksiktir! Zira mutluluk pırıltısıefemerik(gelip-geçici)olup, kısa sürelidir. Henüz otantik mutluluğa ulaşılabilmiş değildir; önünde aşılması gerekli üç bariyer daha vardır]! 

     2) Negatif emosyonların(olumsuz duyguların) minimize edilmesi[Amigdal’in negatif faali-yetlerinin bastırılması: “Nefis terbiyesi”]…!

     3) “Otantik anlam”ın ortaya çıkışı(:-otantik anlamlandırma)[Bir diğer söyleyişle,an-lamlı, otantik bir gaye doğrultusunda, hedefe ulaşmak için anlamlı çalışmak; ilmî bir ekskürsiyon(anlamlı ilmî bir gezi(nti) gerçekleştirmek”]…!

     4) “Altruistik(özgecil) felsefe/ideoloji” sahibi olmak ve bu doğrultuda yine, “altruistik davranış” sergilemek[İnsanlığın hayrına kendini adamak-vakfetmek; nam-ı diğerdiğer-kâmlıkve îsâr”](2)…!

     Anti parantez, söz konusu 3. öğe ancak, “otantik öğrenme”de ortaya çıkabilir. Bir bakı-ma, otantik öğrenme ile amigdal’in faaliyetleri kontrol altına alınmakta, negatif emosyonlar minimize edilmektedir! “Otantik mutluluk arayanlar(-talip olanlar)/otantik mutluluk yolcuları ve/veya hakikat yolcuları”, kendilerini otantik öğrenmeye adamalıdırlar! Otantik mutluluğa giden yol, kendini otantik öğrenmeye adamaktan geçer.

     Sözün özü, yukarıdaki bu dört öğe-bileşen(kompozan) gerçekleştirildiğinde ancak, otantik mutluluk kendini gösterir! Bunlardan biri veya birkaçı eksikse, asla otantik mutluluğa erişile-mez! Bu da böyle biline…!

     Dedim ya, ben onun “otantik(doğru-gerçek)”inin peşindeyim!

     Ey, azgın-taşkın toplum!

     Ey, kendilerini kandırmakta ustalaşmış benlikler!

     Adına “mutluluk(!)” dediğiniz o “sahte, sözde, yapmacık/çakma(pseudo)-sentetik mut-luluk”unuzu alın; iade ediyorum. Zaten o, önceden de size aitti, varsın sizde kalsın! Gölge etmeyiniz; başka ihsan istemem!

 

     (1) Geniş bilgi için bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Re-

al-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz  &  Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâ-         leler(I-II-III)”, c. I, s. 687, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

     (2) Geniş bilgi için bkz. a.g.e.; c. II, s. 1067, c. III, s.1647, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

 

Zeki Coşkunsu192 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Gerçeğin Peşinde - 15/10/2021
....
Bir Sistem ki... - 02/10/2021
...
Beyaz bir Güvercin Kanadında - 18/09/2021
KAYNAŞMALI TÜM İNSANLIK BEYAZ BİR GÜVERCİNİN KANADINDA!(1)
S.O.S - 11/09/2021
BU UYARIM İNSAN(LIK) İÇİN ACİL BİR UYARIDIR(S.O.S)! YANDI, YANDINIZ, YANDIK! DİKKAT! DİKKAT ÜSTÜ DİKKAT! DİKKATİN KAREKÖKÜ!
Birlikte Güzelleştirelim - 28/08/2021
İlkin, ‘Özbeöz(gerçek) kendimiz’i Sonra da, Bu ‘çirkin dünya’yı Diyorum; ‘Ha(y)di gel!’ Birlikte güzelleştirelim!
Deli Divaneye Ahlar Vahlar Ülkesine Döndüm - 14/08/2021
‘DELİ-DİVÂNE’YE; ‘AH’LAR-VAH’LAR ÜLKESİ’NE DÖNDÜM!
Biz Hep Yaralı Kuşları Sevdik - 23/07/2021
BİZ HEP YARALI KUŞLARI SEVDİK; SEVDİKÇE İYİLEŞTİLER, İYİLEŞTİKÇE UÇUP GİTTİLER! BİR DE SEVGİ AÇI(AFFAMÉ d’AMOUR) İNSANLAR VAR!
Türkiye Eğilimleri - 03/07/2021
TÜRKİYE EĞİLİMLERİ-2019[(15 OCAK 2020)] ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİ(1) ‘SOSYO-KÜLTÜREL GÖSTERGELER-8’ ‘FARKLI KİMLİKLERLE KOMŞU OLMA İSTEĞİ-2’ ÜZERİNE ADI GEÇEN TABLOYA İLİŞKİN BAZI ÇIKARSAMALARIM!
Hangisi? - 20/06/2021
‘NATÜREL(DOĞAL) YOLLAR’DAN MI, YOKSA ‘ÜÇ ‘S’ KURALI’YLA MI REHABİLİTE EDİLİP ARITILMAK İSTERDİNİZ; HANGİSİ…!?
 Devamı