• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Gerçeğin Peşinde
15/10/2021

BEN

GERÇEĞİN PEŞİNDE

OTANTİK İNSAN VE OTANTİK ENTELEKTÜEL OLMA YOLUNDA

BİR BAŞKALDIRIŞ(RÉBELLION: İSYAN)IN MÜMESSİLİ-PROTOTİPİ;

BAŞKALDIRAN(-ÂSÎ) İNSAN(L’HOMME RÉVOLTÉ - L’HUMAIN REBELLE),

BİR BİREYSEL-SİVİL, ÖZ-GÜRLÜKÇÜ ANARŞİST

(INDIVIDUAL-CIVIL, LIBERTARIAN ANARCHIST)

ADAYIYIM!

 

Bizi ‘uslu çocuk’ olmaktan çıkaracak

Tek bir yeteneğimiz var:

[Otantik(gerçek-doğru-güvenilir) -z.c.-] Düşünmek…!

[Otantik (z.c.)] Düşünce

İnsanı yerli ve milli olanın üstüne çıkarır.

Ancak ‘[otantik (z.c.)] felsefe’ aracılığıyla

 ‘Evrensel’e ulaşabiliriz.

Evrensel, esas itibariyle

‘Bize ait olan’la

‘Çatışma’yı

[-Yüzleşmeyi (z.c.)] göze almak demektir!”(1)

(Dücane Cündioğlu)

 

     İlkin “otantik insan” ve  “otantik insanlık”, herşey bir yana, “kendi özbeöz(gerçek) öz-gür aklını kullana-bilme cesareti’ni gösterebilmek demektir! Böylesi “öz-gür bir birey” olmuş insan da, “insanlığın ortak pay-daları”na asla “kayıtsız-ilgisiz” kalamaz!

     Hele hele “buralar” diyorum, aslında “tüm insanlığın, elma kokulu siyanürle öldüğü yer!” ise…!

     Hele hele “burasının adı” da, “ÖZEL VE TOPLU KIRIMLAR; KATLİÂMLAR DÜNYASI” ise…!

     SİYANÜRLÜ BİR YAŞAM(-ÖLÜM)”; eski adıyla, nâm-ı diğer “MİRAS İKSİRİ(!)” diyorum, hem de, “ELMA KOKULUSUNDAN…!” Dolayısıyla ben de bir insanım. Bu ortak paydalardan biri olan örneğin, “acı-nın” diyorum, “rengi, ırkı, dili ve de, dini” olmaz! Acıyı duyan “canlı”; bir “insan”dır, çünkü…! “Ne rengi, ne ırkı, ne dili ve ne de, dini”dir! “İnsan” diyorum; “diğer insanların da, tüm canlıların da acısını, hissedebil-diği kadar insandır!”

     Dahası, hele hele “İsrail Savunma Kuvvetleri”ne(İSK) bağlı zalim & katil İsrail zırhlı buldozeri”nin       -henüz çiçeği burnunda, 24 yaşında iken hem de, üzerinde parlak, fosforlu, turuncu bir yelek ve elinde de, bir megafon varken- altında ezilerek öldürülen Amerikalı ‘ISM gönüllüsü Barış aktivist’i RACHEL CORRIE”nin (1979-2003) hakikati dillendirdiği,inanamıyorum; dünyada böyle bir zulmün Kıyamet ko-parmadan gerçekleştirilebileceğine…!” “Dünyanın” diyorum, “böyle korkunç bir hâle gelmesine göz yu-muşumuza tanıklık etmek, canımı yakıyor, geçmişte de yaktığı gibi(2)yse…!

     Kuşkusuz, “otantik(gerçek-doğru) insanlık & otantik entelektüellik”, hiçbir “otorite”ye (resmî, gayr-i res-mî) bağlı olmaksızın, olabildiğince “öz-gür” ve “özgün” yaklaşım sergiler/sergilemesi gerekir. Hatta bu bilince sahip “otantik bir entelektüel” kişi, “en olmadık”-“en beklenmedik” ve hatta “burnunu sokmaması gereken yerler”e de, “burnunu ustaca sokan” ve “insanlığın dikkatine tüm ‘kavram’ ve ‘olgular’ı yeniden ‘nonkon-vansiyonel(geleneksel olmayan-alışılagelmemiş)’ bir biçimde kaldırabilen”dir!

     Herhangi bir otoritenin (ki buna,Tanrı Otoritesi de dâhildir!) etkisi-tasallutu ve/veya hipnozu altında kalmamak”tır ki buna, “otantik entelektüellik” böyle olana da, “otantik entelektüel” denir.

     Zaten ilkin, “tüm otoritelerden âzâde bir biçimde(ki buna,Tanrı Otoritesi de dâhildir!) hiçbir otorite ve kimsenin etkisi altına girmeksizin ve hiçbir hipnoz altında kalmaksızın, ‘kendi özbeöz(gerçek) öz-gür aklı-nı kullanabilme cesareti’ni göstererek ortaya konulan ‘otantik düşünme’nin adıdır, ‘DEVRİM’…!”

     Bu bağlamda “otantik insan ve otantik entelektüel, gerçeğin peşinde bir ‘başkaldırış(rébellion: isyan)ın mümessili-prototipi’; ‘başkaldıran(-âsî) insan(l’homme révolté - l’humain rebelle)’, bir ‘bireysel-sivil, öz-gürlükçü anarşit(individual-civil, libertarian anarchist)tir!”

     “Başkaldıran insan, ahlak/adaletsiz otorite veya durumlara ‘hayır’ diyerek sınır çizen, bir sınır çizgisi çeken kişidir. ‘Her isyan bir ahlak/adalet anlayışı/duygusu/çağrısı gerektirir!’ İsyan bu bakımdan, var olan değer-lerin değerini sorgulayarak başlar. Bu meselenin pragmatik bir doğası vardır, söz konusu olan değerlerin hangi ilkelere göre üretildiğidir. Dolayısıyla ‘sorgulama’nın pratik bir imhâyı içermesi, var olan [‘AYRIMCI-ÖTEKİLEŞTİRİCİ-FAŞİZAN VE JAKOBEN(TEPEDEN İNMECİ-DAYATMACI)’ türdeki (z.c.)] ‘materya-list/seküler dogmalar’ı feshetmesi kaçınılmazdır. Nihilist ‘putlara’ isyan etmek için bilgi/bilinç/eylem gerekli-dir. ‘[‘SİYASAL-TARİHSEL VE KURUMSAL ANLAMDAKİ İSLAM’ın değil bilakis ‘SAĞLIK, ESEN-LİK, BÜTÜNLÜK(WHOLENESS-INTÉGRITÉ)-BÜTÜNSELCİ(HOLİSTİK) PARADİGMAYI BENİMSE-YENanlamında (z.c.)] Müslüman, başkaldırıcı, isyancı, anarşisttir!’ Taki Allah’ın[‘GERÇEK-GERÇEK & KARDİNAL GİZLİ DEĞİŞKEN/FAKTÖR OLAN VARLIĞIN GİZEMİninBİRİCİK KUTSAL KİTABI’; ‘DOĞAdan(‘DOĞA KUR’ANI’ndan) okuyabildiğimiz (z.c.)] istediği ahlak/adalet sistemini yaşama geçirinceye, işlerliğini kazandırana kadar...!”(3)

     Son tahlilde, ben de “gerçeğin peşinde, ‘otantik insan’ veotantik entelektüel’ olma yolunda, bir ‘baş-kaldırışın mümessili-prototipi’; ‘başkaldıran(-âsî) insan’, bir ‘bireysel-sivil, öz-gürlükçü anarşist’ adayı-yım”; ve’s-Selâm…!

    

     (1) Bkz. CÜNDİOĞLU, Dücane; 21.10.2020 tarihli, “Ölümün Dört Rengi(Bir Yaşam Teorisi)” adlı video sohbeti, Notlandıran, Ejder Turan,  https://www.youtube.com/watch?v=9cP55Fe9T6I&t=59s&fbclid=IwAR0NUYzNARBh670vCj-Lt56a3rhQga6q_3ynQkCO dDkhwvy1juSXnbVwpkQ. (Erişim Tarihi: 21.10.2020).

     (2) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; 16.03.2021 tarihli kendi “facebook” ana sayfasındaki “Siyanürlü Bir Yaşam(-Ölüm) Nâmı Diğer Miras İksiri(!) Hem De Elma Kokulusundan…!” başlıklı paylaşımı, https://www.facebook.com/zeki.coskunsu/. (Erişim Tarihi: 16.03.2021). 

     (3) Bkz. PERVAN, Cemal; 15.04.2021 tarihli, facebook’taki “Terspektif” sitesindeki paylaşım yazısı & kendi “facebook” ana sayfasındaki paylaşım yazısı, https://www. facebook.com/groups/411374249885717/?multi_permalinks= 511781573178317 &  https://www.facebook.com/pervan1 (Erişim Tarihi: 15.04.2021).

 

     Zeki Coşkunsu282 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. - 20/09/2022
KONFESYONLARIM & YÜZLEŞMELERİM! İTİRAFIMDIR; SALT HEP İKİ MEVSİM BİLİP-YAŞADIM! BEN SİZİN DOĞRU SANDIĞINIZ ÇİZGİDEN SAPTIM! AMA SİZSE TÜM YAŞAMINIZI BÜYÜK BİR YALAN(-YANILSAMAY)A VAKFETTİNİZ!
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ? - 20/08/2022
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ?
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası - 29/07/2022
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA* - 07/07/2022
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA YAŞAMSAL DENEYİM-ETKİNLİKLERİMDEN ÜÇ ÖRNEK KESİT
Felsefe Din Çatışması -II- - 09/05/2022
USDIŞILIĞIN TARİHİ: ‘İRRASYONALİTE(MANTIKSIZLIK-SAÇMALIK)’ İLE ‘RASYONALİTE(MANTIK-AKLA UYGUNLUK)’ ARASINDAKİ ÇATIŞMA(:ETKİLEŞİM & EVRİM)
Felsefe Din Çatışması -I- - 06/05/2022
‘METODİK KUŞKUCULUK(SCEPTICISME MÉTHODIQUE)’TAN HAREKETLE ‘KURAMSAL DÜŞÜNME(PENSÉE THÉORIQUE)’ ÖRNEĞİ VE ETKİNLİĞİNİN ‘İKİLİ(BINAIRE) DANS’I
Kanasın Kanamasına da... - 16/04/2022
‘Kanım çekiliyor’! Bu öyle bir ‘çekiliş’ ki Ne bir denizin, Ne de bir okyanustaki herhangi bir ‘med-cezir’, Yani ‘gel-git’lerinkine benziyor!
Pireye Kızıp Yorganı Yakalım mı? - 20/03/2022
MESELE ‘PİRE’ Mİ ‘YORGAN’ MI? YOKSA ASIL MESELE ‘YORGANIN SAHİBİ’; O YORGAN SAHİBİNİN ‘EMPÜRİTON’LU[KİRLETİCİ-SAFLIĞI BOZUCU MADDE(PARAZİT/AJAN) YÜKLÜ] PİRE ÜRETİCİ ZİHNİYETİ VE ORTAMI’ OLMASIN!?
Ben bir Savaş Karşıtıyım - 26/02/2022
“Savaşma; Öz-gür kal - Öz-gürce yaşa, Otantikçe sev(iş) ve üleş-paylaş!”
 Devamı