• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Gerçeğin Peşinde
15/10/2021

BEN

GERÇEĞİN PEŞİNDE

OTANTİK İNSAN VE OTANTİK ENTELEKTÜEL OLMA YOLUNDA

BİR BAŞKALDIRIŞ(RÉBELLION: İSYAN)IN MÜMESSİLİ-PROTOTİPİ;

BAŞKALDIRAN(-ÂSÎ) İNSAN(L’HOMME RÉVOLTÉ - L’HUMAIN REBELLE),

BİR BİREYSEL-SİVİL, ÖZ-GÜRLÜKÇÜ ANARŞİST

(INDIVIDUAL-CIVIL, LIBERTARIAN ANARCHIST)

ADAYIYIM!

 

Bizi ‘uslu çocuk’ olmaktan çıkaracak

Tek bir yeteneğimiz var:

[Otantik(gerçek-doğru-güvenilir) -z.c.-] Düşünmek…!

[Otantik (z.c.)] Düşünce

İnsanı yerli ve milli olanın üstüne çıkarır.

Ancak ‘[otantik (z.c.)] felsefe’ aracılığıyla

 ‘Evrensel’e ulaşabiliriz.

Evrensel, esas itibariyle

‘Bize ait olan’la

‘Çatışma’yı

[-Yüzleşmeyi (z.c.)] göze almak demektir!”(1)

(Dücane Cündioğlu)

 

     İlkin “otantik insan” ve  “otantik insanlık”, herşey bir yana, “kendi özbeöz(gerçek) öz-gür aklını kullana-bilme cesareti’ni gösterebilmek demektir! Böylesi “öz-gür bir birey” olmuş insan da, “insanlığın ortak pay-daları”na asla “kayıtsız-ilgisiz” kalamaz!

     Hele hele “buralar” diyorum, aslında “tüm insanlığın, elma kokulu siyanürle öldüğü yer!” ise…!

     Hele hele “burasının adı” da, “ÖZEL VE TOPLU KIRIMLAR; KATLİÂMLAR DÜNYASI” ise…!

     SİYANÜRLÜ BİR YAŞAM(-ÖLÜM)”; eski adıyla, nâm-ı diğer “MİRAS İKSİRİ(!)” diyorum, hem de, “ELMA KOKULUSUNDAN…!” Dolayısıyla ben de bir insanım. Bu ortak paydalardan biri olan örneğin, “acı-nın” diyorum, “rengi, ırkı, dili ve de, dini” olmaz! Acıyı duyan “canlı”; bir “insan”dır, çünkü…! “Ne rengi, ne ırkı, ne dili ve ne de, dini”dir! “İnsan” diyorum; “diğer insanların da, tüm canlıların da acısını, hissedebil-diği kadar insandır!”

     Dahası, hele hele “İsrail Savunma Kuvvetleri”ne(İSK) bağlı zalim & katil İsrail zırhlı buldozeri”nin       -henüz çiçeği burnunda, 24 yaşında iken hem de, üzerinde parlak, fosforlu, turuncu bir yelek ve elinde de, bir megafon varken- altında ezilerek öldürülen Amerikalı ‘ISM gönüllüsü Barış aktivist’i RACHEL CORRIE”nin (1979-2003) hakikati dillendirdiği,inanamıyorum; dünyada böyle bir zulmün Kıyamet ko-parmadan gerçekleştirilebileceğine…!” “Dünyanın” diyorum, “böyle korkunç bir hâle gelmesine göz yu-muşumuza tanıklık etmek, canımı yakıyor, geçmişte de yaktığı gibi(2)yse…!

     Kuşkusuz, “otantik(gerçek-doğru) insanlık & otantik entelektüellik”, hiçbir “otorite”ye (resmî, gayr-i res-mî) bağlı olmaksızın, olabildiğince “öz-gür” ve “özgün” yaklaşım sergiler/sergilemesi gerekir. Hatta bu bilince sahip “otantik bir entelektüel” kişi, “en olmadık”-“en beklenmedik” ve hatta “burnunu sokmaması gereken yerler”e de, “burnunu ustaca sokan” ve “insanlığın dikkatine tüm ‘kavram’ ve ‘olgular’ı yeniden ‘nonkon-vansiyonel(geleneksel olmayan-alışılagelmemiş)’ bir biçimde kaldırabilen”dir!

     Herhangi bir otoritenin (ki buna,Tanrı Otoritesi de dâhildir!) etkisi-tasallutu ve/veya hipnozu altında kalmamak”tır ki buna, “otantik entelektüellik” böyle olana da, “otantik entelektüel” denir.

     Zaten ilkin, “tüm otoritelerden âzâde bir biçimde(ki buna,Tanrı Otoritesi de dâhildir!) hiçbir otorite ve kimsenin etkisi altına girmeksizin ve hiçbir hipnoz altında kalmaksızın, ‘kendi özbeöz(gerçek) öz-gür aklı-nı kullanabilme cesareti’ni göstererek ortaya konulan ‘otantik düşünme’nin adıdır, ‘DEVRİM’…!”

     Bu bağlamda “otantik insan ve otantik entelektüel, gerçeğin peşinde bir ‘başkaldırış(rébellion: isyan)ın mümessili-prototipi’; ‘başkaldıran(-âsî) insan(l’homme révolté - l’humain rebelle)’, bir ‘bireysel-sivil, öz-gürlükçü anarşit(individual-civil, libertarian anarchist)tir!”

     “Başkaldıran insan, ahlak/adaletsiz otorite veya durumlara ‘hayır’ diyerek sınır çizen, bir sınır çizgisi çeken kişidir. ‘Her isyan bir ahlak/adalet anlayışı/duygusu/çağrısı gerektirir!’ İsyan bu bakımdan, var olan değer-lerin değerini sorgulayarak başlar. Bu meselenin pragmatik bir doğası vardır, söz konusu olan değerlerin hangi ilkelere göre üretildiğidir. Dolayısıyla ‘sorgulama’nın pratik bir imhâyı içermesi, var olan [‘AYRIMCI-ÖTEKİLEŞTİRİCİ-FAŞİZAN VE JAKOBEN(TEPEDEN İNMECİ-DAYATMACI)’ türdeki (z.c.)] ‘materya-list/seküler dogmalar’ı feshetmesi kaçınılmazdır. Nihilist ‘putlara’ isyan etmek için bilgi/bilinç/eylem gerekli-dir. ‘[‘SİYASAL-TARİHSEL VE KURUMSAL ANLAMDAKİ İSLAM’ın değil bilakis ‘SAĞLIK, ESEN-LİK, BÜTÜNLÜK(WHOLENESS-INTÉGRITÉ)-BÜTÜNSELCİ(HOLİSTİK) PARADİGMAYI BENİMSE-YENanlamında (z.c.)] Müslüman, başkaldırıcı, isyancı, anarşisttir!’ Taki Allah’ın[‘GERÇEK-GERÇEK & KARDİNAL GİZLİ DEĞİŞKEN/FAKTÖR OLAN VARLIĞIN GİZEMİninBİRİCİK KUTSAL KİTABI’; ‘DOĞAdan(‘DOĞA KUR’ANI’ndan) okuyabildiğimiz (z.c.)] istediği ahlak/adalet sistemini yaşama geçirinceye, işlerliğini kazandırana kadar...!”(3)

     Son tahlilde, ben de “gerçeğin peşinde, ‘otantik insan’ veotantik entelektüel’ olma yolunda, bir ‘baş-kaldırışın mümessili-prototipi’; ‘başkaldıran(-âsî) insan’, bir ‘bireysel-sivil, öz-gürlükçü anarşist’ adayı-yım”; ve’s-Selâm…!

    

     (1) Bkz. CÜNDİOĞLU, Dücane; 21.10.2020 tarihli, “Ölümün Dört Rengi(Bir Yaşam Teorisi)” adlı video sohbeti, Notlandıran, Ejder Turan,  https://www.youtube.com/watch?v=9cP55Fe9T6I&t=59s&fbclid=IwAR0NUYzNARBh670vCj-Lt56a3rhQga6q_3ynQkCO dDkhwvy1juSXnbVwpkQ. (Erişim Tarihi: 21.10.2020).

     (2) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; 16.03.2021 tarihli kendi “facebook” ana sayfasındaki “Siyanürlü Bir Yaşam(-Ölüm) Nâmı Diğer Miras İksiri(!) Hem De Elma Kokulusundan…!” başlıklı paylaşımı, https://www.facebook.com/zeki.coskunsu/. (Erişim Tarihi: 16.03.2021). 

     (3) Bkz. PERVAN, Cemal; 15.04.2021 tarihli, facebook’taki “Terspektif” sitesindeki paylaşım yazısı & kendi “facebook” ana sayfasındaki paylaşım yazısı, https://www. facebook.com/groups/411374249885717/?multi_permalinks= 511781573178317 &  https://www.facebook.com/pervan1 (Erişim Tarihi: 15.04.2021).

 

     Zeki Coşkunsu116 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Vitrinlik Yaşam mı Derinlik mi Yaşam mı? - 27/11/2021
‘VİTRİNLİK YAŞAM’ İLE ‘DAHA DERİN-DERİNLİKLİ YAŞAM’ HİÇ AYNI VE BİR OLUR MU!?
Ama Er Ama Geç - 12/11/2021
“Çağsıl insanlık neredeyse topyekȗn ve/veya çoğunlukla hayâyı(utanma duygusunu)-utancı mı yitirdi, ne…!?”
Bir İnsanı Otantik Sevmekle Başlayacak Her şey - 29/10/2021
ZALİMİN MAZLUM İLE CELLÂDIN KURBAN İLE DÖNÜP DURDUĞU BU DEHŞET ÇEMBERİ BUNCA DELİLİK NE KADAR DAHA SÜRECEK BÖYLE…DÜNYAYI ANCAK ‘S.A.R.’ & ‘S.F.İ.’ KURTARABİLİR! DÜNYAYI ‘OTANTİK(GERÇEK-DOĞRU-GÜVENİLİR) SEVGİ’ & ‘İYİLİK-ERDEM’ & ‘GÜZELLİK’ VE ‘HAYÂ...
Bir Sistem ki... - 02/10/2021
...
Beyaz bir Güvercin Kanadında - 18/09/2021
KAYNAŞMALI TÜM İNSANLIK BEYAZ BİR GÜVERCİNİN KANADINDA!(1)
S.O.S - 11/09/2021
BU UYARIM İNSAN(LIK) İÇİN ACİL BİR UYARIDIR(S.O.S)! YANDI, YANDINIZ, YANDIK! DİKKAT! DİKKAT ÜSTÜ DİKKAT! DİKKATİN KAREKÖKÜ!
Birlikte Güzelleştirelim - 28/08/2021
İlkin, ‘Özbeöz(gerçek) kendimiz’i Sonra da, Bu ‘çirkin dünya’yı Diyorum; ‘Ha(y)di gel!’ Birlikte güzelleştirelim!
Deli Divaneye Ahlar Vahlar Ülkesine Döndüm - 14/08/2021
‘DELİ-DİVÂNE’YE; ‘AH’LAR-VAH’LAR ÜLKESİ’NE DÖNDÜM!
Biz Hep Yaralı Kuşları Sevdik - 23/07/2021
BİZ HEP YARALI KUŞLARI SEVDİK; SEVDİKÇE İYİLEŞTİLER, İYİLEŞTİKÇE UÇUP GİTTİLER! BİR DE SEVGİ AÇI(AFFAMÉ d’AMOUR) İNSANLAR VAR!
 Devamı