• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Musallin olanlar kimlerdir?

Ensar ÜZÜMCÜ

Yazılı düşünüyorum ve,

Musallin olanların bazı özelliklerini okuyorum...

70:19 Doğrusu insan endişeli bir karaktere sahiptir.
70:20 Kendisine kötülük dokunduğu zaman ümidini keser.
70:21 Kendisine iyilik dokunduğu zaman ise cimridir.
*
70:22 Ancak Musallin olanlar hariç (Salat edenler)
*
70:23 Onlar ki Salatlarında süreklidirler. (Onlar kim? Salat edenler)
70:24 Paralarında bilinen bir pay (zekat) ayrılmıştır (Salat edenler)
70:25 İsteyen yoksula ve yoksuna… 
70:26 Onlar Din Gününü doğrularlar; (Salat edenler)
70:27 Rab'lerinin azabından çekinirler; (Salat edenler)
70:28 Rab'lerinin azabına güven olmaz. 
70:29 Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar; (Salat edenler)
70:30 Ancak eşleri, yani yeminlerinin/anlaşmalarının hak sahibi oldukları hariç; onlardan dolayı yerilmezler
70:31 - bunun ötesini arayanlar ise aşırı gidenlerdir-
70:32 Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar; (Salat edenler)
70:33 Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar; (Salat edenler)
70:34 SALATlarına özen gösterirler. (kapanış tanımlaması)

Salat ile açılıp Salat ile kapanan bir akış. Pek çok farklı davranışın SALAT ile ilişkilendirildiği bu akış, Allah'a verilen söze Bağlılığın ve Dini Ayakta Tutmak için gerekli olan kodları sürekli hayata taşımanın (dua ve zihinsel yöneliş Kuran'daki diğer ayetlerle dahil oluyor) önemini vurguluyor.

Soru:

Niçin bu pek çok özellik, NAMAZ ile ilişkilendirilsin? Toplama ve biriktirme eylemi neden zekat değil de sadece ama SADECE NAMAZ ile ilişkilendiriliyor? Oruç, hac, zekat, namaz, erdemlilik gibi pek çok kavram varken SADECE NAMAZ'ın seçilmesini çok anlamlı bulmuyorum. Zihinsel yönelişin ne denli önemli olduğunu, Yüksek Medeniyet ve BarışYurdu'nu kurmak için gerekli olan kodları hayata taşımada ne denli önemli rol oynadığını görmezden gelemeyiz. Fakat ayette "Rablerinin azabından çekinenller hariç" demiyor. "Zekat edenler" demiyor. Dikkat ediniz. İlgili karakter toplayıp yığan birisinden bahsediyor.

Bir başka sahneye geçelim:

74:40 Bahçeler içindedirler, sorarlar,

74:41 Suçlulara:
74:42 "Sizi bu cezaya sokan nedir?"
74:43 Diyecekler ki, "Desteklemezdik/namaz kılmazdık"
74:44 "Yoksula da yedirmezdik."
74:45 "Biz, boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık."
74:46 "Yargı gününü yalanlardık."

Şimdi düşünelim:

3:85 Kim İslam'dan (Tanrı'ya barış içinde teslim olmaktan) başka bir din ararsa kendisinden kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır.

2:62 Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: ALLAH'ı ve ahiret gününü onaylar ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Rab'leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur.

İslam'dan başka din kabul etmeyeceğini söyleyen Allah, ahiret ile ilgili bir örnekleme verirken; Niçin İSLAM'ın temel şartı olmayan bir unsuru örnekleyerek anlatım yapıyor olsun?

Kuran'daki konuşmalar sadece TÜRK'lere veya ERKEK'lere ait konuşmalar değil arkadaşlar. Anlatılanlar, hemen her dinden, DOĞRU olduğu iddiasında olanlar;fakat gerçek kodları hayatlarına taşımayanların bir prototipidir.

6:158 Kendilerine meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin, yahut Rabbinin bazı işaretlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı işaretleri geldiği gün, daha önce onaylamamış veya onaylamasında bir hayır kazanmamış kişiye bir yarar sağlamaz. De ki: "Bekleyin, biz de beklemekteyiz."

İMAN ile Hayır kazanmamışsak bu Allah için bir anlam ifade etmiyor. 6:158'in öncesinde DOSDOĞRU yoldan ve bazı temel özelliklerinden bahseder. ( 10 emir?).

42:13 Daha önce Nuh'a buyrulan dini size yasa olarak belirledik. Sana vahyettiğimiz gibi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da öğütledik: "Bu dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin." Fakat kendilerini çağırdığın şey, ortak koşanlara ağır gelmektedir. ALLAH dileyeni kendine seçer ve kendisine yöneleni doğruya ulaştırır.
( Akimu dDiyn)

Eleştiri:

Gerçeği Onaylayanlar ve Rablerine güvenenlerin özellikleri anlatılırken "Salat bir alt kategori" imiş gibi sunuluyor. Sadece bu ayete bakarak sıralı anlatımdan çıkarım yapmak pek mümkün değil.

42:36 Size ne verildiyse dünya hayatının geçimliğidir. Ancak gerçeği onaylayanlar ve Rab'lerine güvenenler için ALLAH'ın yanında bulunanlar daha iyidir ve süreklidir.

42:37 Onlar ki büyük günahlardan çirkin işlerden kaçınırlar ve kızdıkları zaman bağışlarlar. ( İman + Rabbe Güvenenler)

42:38 Onlar ( İman + Rabbe Güvenenler), Rab'lerinin çağrısına karşılık verirler, namazı gözetirler, işlerini aralarında danışma ile kararlaştırırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan yardım için verirler.

(Büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınmak; kızdığı zaman bağışlamak SALAT kapsamına alınabilirken, Salat'ın sonradan ifade edilmesi spesifik bir kategorizasyon için araştırma gerektirebilir; Salat ifadesinden sonrası ve öncesindeki eylemlerin ayrışması ya da kapsayıcı bir küme olan Salat'ın, kapsayıcı bir küme olmayan davranışlarla birlikte sıralanmasının normal olabileceğini gösteren örnekler sebepleri ile sunulmalı.

"İLLA X, Ellezine" ile devam eden ayetlerde sıralanan "özellikleri" X kümesine alıyoruz. Fakat buradaki ayette "İLLA Y ( İman + Rabbe Güvenenler), Ellezine" ile devam eden sıralamada bir kümenin eleman olduğunu görebiliyoruz. Öyleyse, Salat ile ilgili olduğunu iddia ettiğimiz özelliklerden hangilerinin birer küme olduğunu ve olmadığını da ayrıştırabilmeliyiz.)

TABUSAL.COM

  
2079 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın