• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Kafatasından Sızan Her Düşünceyi Hakikat Sananlar!..
27/12/2020

KAFATASI ÇATLAĞINDA(N) SIZAN DÜŞÜNCELERİ

ABSÜLÜ(MUTLAK) HAKİKAT SANANLAR...!

 

Tüm insanlık vicdanına sesleniyorum:

- Sizce(:-aklınız ve gönlünüzce), hangisi ‘daha mâkûl(akla yatkın)’ ve ‘daha sıcak(-candan, içten; sarıp-sarmalayıcı)’!?

- Tanrıyı; zaman ve mekânın dışında ‘aşkın’ görenler, onu önce belli bir zamana ve mekâna kilitleye-rek itibarsızlaştırmış, bilahare Tanrı’yı ‘Kendi mülkü’nde kovarak ‘Kendi mabedi’nde çarmıha ger-miştir!

- Tanrı bir değer olarak yalnız zamandan ve mekândan beri değildir; ‘insana dair’ olan her ‘düşün-ce’den, ‘tanım’dan, ‘form’dan, ‘dil’den, ‘ulus’tan ve ‘coğrafya’dan da beridir!

- Varlığa ‘kozmik[(-global, evrensel) z.c.-] oluş’ üzerinden bakmasını bilmeyenler, ‘mağaranın çat-lağı’nda(n) ‘sızan ışık’ı ‘güneş’ zanneder!(1)

- ‘Kafatası çatlağından sızan düşünceleri de [absülü(mutlak) -z.c.-] hakikat sananlar gibi…!’(2) der, Cihat Oruç. Harika bir benzetme…!

- Gerçekten de ‘Tanrı bir değer olarak yalnız zamandan ve mekândan beri değildir, insana dair olan her düşünceden, tanımdan, formdan, dilden, ulustan ve coğrafyadan da beridir!’ İşte bu! Zira ‘O’ bir ‘VARLIKdeğildir!

- Her şeyden önce, zaten ‘Tanrı, var olmaz! Var olmuşsa, o tanrı olmaz! Var olan[tıpkı bizim ve bütün natürel objeler; tüm entite(varlık) gibi], bir var ediciye muhtaçtır ve bu zorunludur!’ Dola-yısıyla ‘bu çağ’ için, ‘çağımızın otantik ilmî yapısı’ çerçevesinde, ‘bu çağ’ın; ‘çelişkisiz(konsistan)’ ve ‘bütün(komple)’ [-ki bu iki özellik,Matematik-Lojik(Mantık) Yapısı’nın kardinal(ana-temel) de-ğişmezleridir!-] ‘endüktif-dedüktif(tümevarımsal-tümdengelimsel)’, ‘ilmî-aksiyomatik formal sis-tem’i içinde, ‘multi-disipliner otantik ilmî kabulüm’e göre, ‘O’ bir ‘VARLIKdeğildir!

- ‘O’, ‘BÜTÜNLÜK, TEKLİK VE EŞSİZLİK’İN KENDİSİ’...! ‘TRANSANDANTAL[-MÜTE ‘ÂL: ABSÜLÜ(MUTLAK) AŞKIN] & META-meta-meta-meta...OLAN SİSTEMİN KENDİSİ’...! Strüktüründe ‘lojik paradoks(mantıksal çelişki)’ barındırmıyor! Aklın tavan sınırlarını da[ki ‘İN-SANOĞLU REFERANS SİSTEMİ’ne göre aklın tavanı ‘sınırsız’ ve ‘sonsuz’dur, ama ‘TANRI REFERANS SİSTEMİ’ne göre ise ‘sınırlı’ ve ‘sonlu’dur] kapsarken, onun da ötesine taşıyor. ‘Ant-ropomorfik(İnsanbiçimci) tüm yaklaşımlar ve tanımlamalar’dan münezzeh olup, [ancak dile döküldü-ğünde -ki dile dökülmediğindeSESSİZLİK’in Kendisidir- bu tür tanımlamalardan da kaçamadığı-mız], ‘TANIMSIZ’, ‘SOYUTLANAMAYAN’ ve ‘SOMUTLANAMAYAN’ Bizatihi ‘GERÇEK-GERÇEK’in yani, ‘ABSÜLÜ HAKİKAT’İN KENDİSİ’...!

- ‘VARLIĞIN GİZEMİ’ ‘O’…! ‘O’, ‘AŞKIN BİR ATRAKTÖR(CAZİBE-ÇEKİM MERKEZİ)’…! ‘TRANSANDANTAL & KARDİNAL GİZLİ BİR DEĞİŞKEN/FAKTÖR’, ‘O’…!

 

        (1) Bkz. ENDER, Mehmet; 11.11.2020 tarihli, “facebook” anasayfasındaki paylaşım yazısı, https:// www.facebook.com/M.endercelik. (Erişim Tarihi:11.11.2020). 

        (2) Bkz. adı geçen link. (Erişim Tarihi:11.11.2020)

     Zeki Coşkunsu376 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. - 20/09/2022
KONFESYONLARIM & YÜZLEŞMELERİM! İTİRAFIMDIR; SALT HEP İKİ MEVSİM BİLİP-YAŞADIM! BEN SİZİN DOĞRU SANDIĞINIZ ÇİZGİDEN SAPTIM! AMA SİZSE TÜM YAŞAMINIZI BÜYÜK BİR YALAN(-YANILSAMAY)A VAKFETTİNİZ!
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ? - 20/08/2022
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ?
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası - 29/07/2022
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA* - 07/07/2022
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA YAŞAMSAL DENEYİM-ETKİNLİKLERİMDEN ÜÇ ÖRNEK KESİT
Felsefe Din Çatışması -II- - 09/05/2022
USDIŞILIĞIN TARİHİ: ‘İRRASYONALİTE(MANTIKSIZLIK-SAÇMALIK)’ İLE ‘RASYONALİTE(MANTIK-AKLA UYGUNLUK)’ ARASINDAKİ ÇATIŞMA(:ETKİLEŞİM & EVRİM)
Felsefe Din Çatışması -I- - 06/05/2022
‘METODİK KUŞKUCULUK(SCEPTICISME MÉTHODIQUE)’TAN HAREKETLE ‘KURAMSAL DÜŞÜNME(PENSÉE THÉORIQUE)’ ÖRNEĞİ VE ETKİNLİĞİNİN ‘İKİLİ(BINAIRE) DANS’I
Kanasın Kanamasına da... - 16/04/2022
‘Kanım çekiliyor’! Bu öyle bir ‘çekiliş’ ki Ne bir denizin, Ne de bir okyanustaki herhangi bir ‘med-cezir’, Yani ‘gel-git’lerinkine benziyor!
Pireye Kızıp Yorganı Yakalım mı? - 20/03/2022
MESELE ‘PİRE’ Mİ ‘YORGAN’ MI? YOKSA ASIL MESELE ‘YORGANIN SAHİBİ’; O YORGAN SAHİBİNİN ‘EMPÜRİTON’LU[KİRLETİCİ-SAFLIĞI BOZUCU MADDE(PARAZİT/AJAN) YÜKLÜ] PİRE ÜRETİCİ ZİHNİYETİ VE ORTAMI’ OLMASIN!?
Ben bir Savaş Karşıtıyım - 26/02/2022
“Savaşma; Öz-gür kal - Öz-gürce yaşa, Otantikçe sev(iş) ve üleş-paylaş!”
 Devamı