• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Aforizmalar ve Oyun Arası

Friedrich Nietzsche

......

63

Kim temelden öğretmense, öğrencileriyle ilgili bütün her şeyi ciddiye alır, - kendini bile.

64

“Bilgi için bilgi” - ahlakın kurduğu son kapan: İnsan bir kez daha tümüyle bu kapana kısılıyor.

65

Çok az çekerdi bilgi bizi, yolunun üstünde bu denli çok ortadan kaldırılacak utanç olmasaydı.

65a

İnsan tanrısına en namussuz biçimde davranıyor: Onun günaha girmesine izin vermiyor.

66

Kendini kepaze etme, kendi kendinin soyguncusu olma, kendini yalan dolanla aldatma ve bundan yararlanma eğilimi, bir Tanrının insanlar arasında utancı olabilirdi.

67

Birini sevmek barbarlıktır: Çünkü bunu diğerlerini harcayarak yapıyor. Tanrı sevgisi de öyle.

68

“Yapmış bulunuyorum” diyor belleğim, “yapmaya bilirdin”- diyor gururum ve acımasız kalıyor. Sonunda - yatışıyor bellek.

69

İnsan kötü bir gözlemcisi olur yaşamın, dikkatli biçimde görmemişse elleri - öldüren.

70

İnsanın karakteri varsa, tekrar tekrar olup biten tipik bir yaşantıya sahiptir.

71

Astronom olarak bilge. - Yıldızları “kendinin üstünde” duyduğun sürece bilen gözün eksikli kalacak.

72

Yüksek insanı yüksek insan yapan, yüksek duygularının şiddeti değil de süresidir.

73s

İdealine erişen, idealinin ötesine de geçmiştir.

73a

Birçok tavus kuşu kuyruğunu herkesten saklar - buna da gururum der.

74

Deha sahibi insan, en azından iki şeye daha sahip değilse, hiç çekilmez. Dünyayla barışık olmak, saflık. 75

Bir insanın cinselliğinin derecesi ve türü, insan ruhunun en yüksek noktasına dek ulaşır.

76

Barış zamanında savaşçı insan kendisine saldırır.

77

İlkleriyle insan, kendi alışkanlıklarını despotlaştırır ya da haklı kılar ya da onurlandırır, aşağılar, gizler:- aynı ilklerle iki insan, bir olasılıkla, temelde farklı şeyleri hedef alır.

78

Kendini aşağılayan kişi, yine de aşağılayan biri olarak kendine saygı duyuyordur.

79

Sevildiğini bilip de sevmeyen ruh, en dipteki posasını ele verir, - en dipte olanı yukarı çeker.

80

Artık açık kılınmış bir şey bizi ilgilendirmez olur. Ama ne demek istemiştir şu tanrı “kendini

bil” derken, “Kendinle ilgilenmeyi kes, nesnel ol!” mu demek istemiştir?- ya Sokrates?- Ya

“bilimsel insan?’

81

Okyanusta susuzluktan ölmek korkunçtur, kendi hakikatinizi tuzlamak zorunda mısınız, böylece, artık bir daha - susuzluğunuzu gideremeyesiniz diye?

82

“Acı herkese” - bu sana sertlik ve zulümdür, sevgili komşum!

83

Güdü.- Ev yandığında, insan öğle yemeğini bile unutabilir. Evet; ama sonra küller arasında yer.

84

Kadınlar, büyülemeyi unuttukları ölçüde nefret etmeyi öğrenirler.

85

Kadın ve erkekteki aynı duygu yine de tempo olarak farklıdır: Bu yüzden kadın ve erkek asla birbirlerini yanlış anlamaya ara vermezler.

86

-Kadınların bütün kişisel kurumlarının ardında daima kişisel olmayan hor görme vardır-

“kadına.-

87

Bağımlı kalp özgür ruh. - Biri kalbini sıkıca bağlar ve tutsak ederse, ruhuna birçok özgürlük sunar: Bunu daha önce söyledim, oysa kimse ona inanmaz, o, onu zaten bilmiyorsa

88

Çok akıllı insanlara güvenmemeye başlarız, şaşkın olduklarında.

89

Korkunç yaşantılar, bu yaşantılara sahip olanın korkunç olup olmadığı konusunda bilmece sunar.

90

Efkarlı, melankolik insanlar diğerlerini daha melankolik yapan şeylere, nefret ve aşkla hafiflerler, bir süre için yüzeylerine çıkarlar.

91

Öylesine soğuk, öylesine buzlu, yanıyor ona değen parmakları insanın! Ona dokunan her el ürküyor! -İşte tam bu sebeple, kimileri onun akkor halinde olduğunu düşünüyor.

92

Kim etmez, iyi bir ün için, bir kez - kendini feda?

93

Kibirsizlikte insandan nefret yoktur, oysa işte tam bu yüzden de, çok fazla insanı aşağılama vardır.

94

İnsanın olgunluğu: Oyunda sahip olduğu ciddiyeti yeniden keşfetmek demektir.

95

Ahlaksızlığından utanmak: Son basamağında insanın ahlaklılığından utandığı merdivende bir basamak.

96

İnsan Odysseus’un Novskiaa’dan ayrılışı gibi yaşamdan ayrılmalı, -sevmekten daha çok kutsayarak.

97

Ne? Büyük bir adam mı? Ben yalnız kendi idealindeki bir aktörü görüyorum.

98

İnsan vicdanını terbiye ettiğinde, vicdan bizi ısırırken, öper.

99

Hayal kırıklığına uğramış biri söyler. - “Yankımı dinledim ve yalnızca övgüyü işittim.

100

Kendimizin önünde, olduğumuzdan daha basit oluruz: Birlikte olduğumuz insanlardan sıyrılır, huzur buluruz.

101

Bugün, bilen biri kendini hayvanlaşmış Tanrı gibi duyabilir.

102

Sevdiği için sevildiğini keşfetmek, gerçekten, sevene sevilenin verdiği bir ders olmalı. Nasıl?

Seni yine de sevecek kadar alçakgönüllü mü? Yoksa, aptal mı?- Yoksa- Yoksa-”

103

Mutluluktaki Tehlike.- Şimdi her şey benim işime geliyor, şimdi her yazgıyı seviyorum:- Kim benim yazgım olmaya can atıyor?”

104

İnsan sevgisi değil de, insanı sevmelerindeki güçsüzlük, bugünün Hıristiyanlarını alıkoyuyor - bizi yakmaktan.

105

Özgür ruh “bilgi dindarı”- beğenisine pla fraus'u impia fraus’ daha aykırı buluyor. Bu yüzden, onun kiliseye karşı derin anlamama yetisi, özgür ruhunun bir özelliği oluyor- özgür olmayışının.

106

Müzikte tutkular, kendilerinden hoşnut kalır.

107

Bir kez karar verildi mi, kulak, en iyi temellendirilmiş karşı çıkışı bile duymaz olur: Güçlü bir karakterin işareti. Böylece ara sıra bönlük isteği.

108

Ahlaksal olay yoktur, yalnızca olayların ahlaksal yorumu vardır.

109

Suçlu sık sık eylemine eşit değildir, küçültür onu ve ona kara çalar.

110

Suçlu avukatları eyleminin güzel dehşetini suçlunun yararına çevirmede pek de yeterli artist değillerdir.

111

Bomboş olan ruhunuz pek zor incinir, gururumuz zaten incinmişse.

112

Kim, inanmaya değil de, görmeye önceden koşullandırıldığını hissediyorsa, ona tüm inananlar, gürültücü ve can sıkıcı gelir: Kendinden uzak tutar onları.

113

“Onu kendi yanına çekmek mi istiyorsun? Onun önünde şaşır.”

114

Cinsel sevgideki müthiş bekleyiş ve bekleyişteki utanç, kadının açısını en başından çarpıtır.

115

Aşk ve nefretin yer almadığı oyunda, kadın orta dereceli bir oyuncudur.

116

Hayatımızın büyük dönemleri, içimizdeki kötünün, en iyi olduğunu söyleme yürekliliğini gösterdiğimiz zamanlardır.

117

Bir duyguyu yenme isteği, eninde sonunda, yalnızca bir başka duygu isteği, daha başka bir duygu isteğidir.

118

Hayran olmada bir masumluk var: Kendilerine de bir gün hayran olunabileceği hiç akıllarına gelmemiş olanlarda bulunur.

119

Pislikten tiksinti öyle büyük olabilir ki, bizi kendimizi temizlemekten -kendimizi “haklı çıkarmaktan” alıkoyar.

120

Duygusallık sık sık aşkın büyümesini çabuklaştırır, böylece kök zayıf kalır ve kolayca sökülüp çıkarılır.

121

Yazar olmak istediğimizde, Tanrının Yunanca öğrenmesi - ve daha iyi öğrenmemesi bir inceliktir.

122

Övgüden hoşlanmak, bazı insanlar için, yalnızca kalp inceliğidir ve ruh boşluğunun tam zıttıdır.

123

Metres hayatı bile çıkar çığırından - evlilikle.

124

Yakılırken, acıları yendiğinde değil de, beklediği acıları duymadığına sevinen. Bir masal.

125

Biri hakkındaki düşüncemizi değiştirmek zorunda kaldığımızda, üzerinde yarattığı müthiş rahatsızlığı hesaba katarız.

126

Halk, doğanın gereksiz dolambaçlı yolu, altı ya da yedi büyük insanı yaratmak için, evet, onların çevresinde dolanmak için.

127

Bilim bütün gerçek kadınların utançlarına saldırır, biri onların derilerinin altına bakmaya

çalışıyormuş gibi duyarlar kendilerini,- daha kötüsü, giysilerinin, süslerinin püslerinin altına!.

128

Öğretmeyi istediğimiz hakikat ne denli soyutsa, o denli saptırırsınız duyuları.

129

Şeytan en geniş biçimde görür Tanrıyı, bu yönden, kendini Tanrıdan en uzakta tutar, - bilginin en eski dostu olan şeytan.

130

Herkesin ne olduğu, yetenekleri azaldıkça, kendini ortaya koymaya başlar, ne yapabileceğini göstermeyi durdurunca yetenek, püskürtür; bir saklanılacak köşe.

131

Karşı cinsler birbirlerini aldatırlar: Temelde yalnızca kendilerini ya da kendi ideallerini, daha hoş söylersek - işte böyle, erkekler huzurlu kadınları sever - ama kadınlar aslen huzursuzdurlar, kendi gibi, ne denli kendilerini huzurlu göstermek için çabalarsalar da.

132

İnsan, en çok, erdemleri yüzünden cezalandırılır.

133

Kim idealine ulaşmayı bilmiyorsa, ideali olmayan insandan dahi kayıtsız daha pervasız yaşar.

134

Yalnız duyumlardan gelir, ele veren her şey, tüm güvenilirlilik, tüm vicdanlılık, hakikati ele veren her şey.

135

Kaba sofuluk, iyi insanda bir yozlaşma değildir: Üstelik önemli bir bölümü, iyi olmanın koşuludur.

136

Biri düşünceleri için ebe arar; diğeri de yardım edecek birini; işte böyle oluşur iyi söyleşi.

137

Sanatçılarla ve akademisyenlerle ilişkimizde, kolayca ters yönlerini göz önüne alıyoruz:

Dikkat çekici akademisyenin ardında, pek de seyrek olmayarak, sıradan bir adam bulunur, sıradan sanatçının ardında pek sık - dikkat çekici bir adam.

138

Uyanık olduğumuzda da, düşte yaptığımızı yaparız: İlişkide olduğumuz insanları yaratır ve uydururuz - sonra unutuveririz hemen.

139

İntikamda ve aşkta kadın, erkekten daha barbardır.

140

Bilmece gibi kural- “Seni saran çember, parçalanmıyorsa eğer, önce ısırmaya değer.”

141

Göbeğimizin altı, insanın neden kendini bir Tanrı yerine koyamadığının sebebidir.

142

Şimdiye dek duyduğum en temiz kalmış deyiş? “Dans le veritable amour c’est l’ame qui enveloppe le corps”

143

Boş gururumuz, neyi en iyi yapabiliyorsak, işte onun bizim için en zor şey olduğunun kabulünü ister. Birçok ahlakın kaynağı.

144

Akademisyenliğe eğilimleri olan kadının, genellikle cinselliğinde bozuk bir şey vardır.

Doğurgan olmayış kendini belli bir erkeksi beğeniyle ortaya koyar; erkek, eğer denilebilirse,

“doğurgan olmayan hayvandır.”

145

Bütünüyle kadın ve erkeği karşılaştırırsak, şu denebilir: Kadının süslenmesi için bunca yeteneği olmazdı, eğer ikincil rolü için güdüsü olmasaydı.

146

Canavarla savaşan kimse, bu savaşında kendisinin bir canavar olmayacağını görmelidir. Bu uçuruma uzun uzun baktığında, uçurum da senin için öyle bakacaktır.

147

Eski Florentina romanından, üstelik - hayattan; bu ona femmina e mala femmina voul bastone, Sacchetti, Kasım 86.

148

Yakınındakini iyi bir düşünceye ayartmak, ardından, yakındakinin bu iyi düşüncesine bütün kalbiyle inanmak. Kadınlar kadar kim becerebilir bu işi?

149

Bir çağın kötü bulduğu genellikle önceden iyi bulunmuş olanın zamansız yankısıdır- daha eski idealin atacılığı.

150

Kahramanın çevresinde her şey, trajediye dönüşür, yarı Tanrının çevresinde ise satır dramına; ya da Tanrının çevresinde? Yoksa "dünya" mı?

151

Yetenekli olmak yetmez: Buna izin vermeniz de istenir - ne haber benim dostlarım?

152

"Bilgi ağacının olduğu yerde her zaman cennet vardır" Böyle dedi en yaşlı ve en genç yılanlar.

153

Aşktan yapılan her şey iyi ve kötünün ötesinde olup biter.

154

Karşı çıkma baştan çıkma şen güvensizlik alaycılık sağlık belirtileridir Tüm koşulsuz olan patolojiye aittir.

155

Tradjedinin anlamı azalır ya da çoğalır şehvetle.

156

Delilik, tek tek insanlarda pek seyrektir, - ama gruplarda, partilerde halk arasında çağlarda kural olarak bulunur.

157

İntihar düşüncesi güçlü bir avuntudur Sayesinde bir tek kabus dolu geceyi geçiştirir insan.

158

En güçlü itkimiz, içimizdeki zalim, yalnızca aklımızı değil vicdanımızı da boyunduruk altına alır.

159

İyiye ve kötüye karşılık vermeli insan peki ama neden özellikle bize iyilik ya da kötülük yapan kişiye?

160

İnsan bir başkasına ilettiğinde artık bilgisini yeterince sevmez olur.

161

Şairler yaşantılarına edepsizce davranırlar Sömürürler onları

162

Yakınımızda olan komşumuz değildir yakınımızdaki komşumuzdur diye düşünür her ulus

163

Aşk aşkın yüksek ve gizlenmiş özelliğini ortaya çıkarır onda az bulunur ve kural dışı olanı:

Böyle olduğunca da onda neyin olağan olduğu konusunda yanıltır insanı.

164

İsa Yahudilere dedi ki: “Yasa köleler içindir. - sevin Tanrı’yı, Oğlu olarak benim onu sevdiğim gibi! Biz Tanrı’nın oğullarına nasıl bir ahlak dersi ama!

165

Her partiyle ilgili olarak. - Çobanın daima sürünün önünde giden bir koça gereksinimi vardır - ya da kendisi fırsat buldukça bir koç olabilir.

166

Ağız yalan söylese bile görünüşü hala doğru söyler.

167

Sert insanlarda içtenlik utanç verecek bir şeydir - değerli bir şey.

168

Hıristiyanlık Eros’a içmesi için zehir verdi: - Ölmedi ama onunla, rezilliğe dönüştü yalnızca.

169

Kendimiz hakkında çok konuşma, kendini gizlemenin bir yolu da olabilir.

170

Övgü, yargıdan çok daha can sıkıcıdır.

171

Bilgili insanda acıma oldukça gülünç duruyor, tıpkı Siklops’da duyarlı ellerin duruşu gibi.

172

İnsan, sevgisiyle ara sıra rastgele birini kucaklayabilir. (Çünkü herkes kucaklanamaz): Ama bu ona çaktırılmamalıdır.

173

İnsan, aşağı gördüğü sürece değil, yalnızca eşit ya da yüksek gördüğünde nefret eder.

174

Siz yararcılar, siz de yalnızca eğilimleriniz için bir araç olduğu sürece yararlı olan her şeyi seversiniz, - siz de gerçekten onun tekerleklerinin sesini dayanılmaz mı buluyorsunuz?

175

Sonunda insan arzularını sever arzuladıklarını değil.

176

Başkalarının boş gururu, bizi, ancak boş gururumuzu incittiğinde incitir.

177

Belki kimse hakikate yakışır biçimde hakikati yeterince kovuşturmadı.

178

Kurnaz insanın ahmaklıklarına inanılmaz: İnsan hakları için ne büyük kayıp!

179

Eylemlerimizin sonuçları elimizi kolumuzu bağlar, bu arada onları “düzeltmiş” oluşumuza aldırmadan.

180

Bir nedene olan iyi inancımızın işareti olan yalanda bir masumluk vardır.

181

Beddua edilen yerde hayır duası etmek insani değildir.

182

Daha üstün insanla senli benli olmak çileden, çıkarıcıdır, çünkü karşılığı alınamaz.

183

Bana yalan söylemiş olman değil, artık sana inanmamam sarsıyor beni.

184

İyi huyluluğun yüceliği, kötülük gibi alınabilir.

185

Hoşlanmıyorum ondan” - Niçin? - “Eşit değilim ona” - insan hiç böyle bir yanıt verebilir mi?

"İyinin ve Kötünün Ötesinde" kitabından...

tabusal

  
1867 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın