• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Kuran Üzerine Deklaratif bir Hasbihal
27/02/2021

KUR’ÂN,

‘AHMAKLAR(İDİOTLAR)-NONADAPTİF-AKILSIZLAR(EBLEHLER)’ İÇİN VAZEDİLMİŞTİR!”

SÖZÜM ÜZERİNE

DEKLARATİF(BİLDİRİMSEL-BEYAN EDİCİ) BİRKAÇ SÖZ DAHA…!

 

Şu ‘efemerik(gelip-geçici)

Ve ‘tadımlık’ dünyadan,

‘Kalıcılık(la permanence)

Ve ‘doyumluk’

Bekleyip-umanlara şaşarım!

Ve…

Kimse etmemiştir,

İnsanın, insana ettiğini;

İnsanın, insana ettiği zulmü…!”

(Zeki Coşkunsu)

 

     SORU: “Kur’ân’ın insanlığa vereceği bir şey kaldı mı?”(1)

     YANITIM: “Sussam bir dert susmasam başka...!” Zaten “ortam âdeta mayınlı bir tarla...!” Her şeye rağmen şu “bilimsel gerçek”in altını çizmeyi gerekli görüyorum.

     Bir vesileyle değindiğim[ve “16.01.1999 tarihli makalem” ki ancak, “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâleler(I-II-III)” adlı eserimde 2019 yılında yayınlanabildi!]; “KUR’ÂN, ‘AHMAKLAR(İDİOTLAR)-NONADAPTİF-AKIL-SIZLAR(EBLEHLER)’ İÇİN VAZEDİLMİŞTİR!” sözüm ile neyi kastettiğimi, makâlemizin tam da burasında, açmak da(deklara etmekte) fayda vardır. Bu söz(üm)le şunu kastediyorum:

     İnsanlığın büyük bir bölümü gerek, ‘teolojik(ilâhiyât: tanrı-bilimsel) ve/veya dinsel(religious) kaynaklı olanlar[teolojik-dinsel yaklaşımlar]’, ‘evrimsel kaynaklı olanlar[negatif evrimsel yaklaşım/negatif evrimsel dü-şünme tarzı]’ ve psikolojik kaynaklı olanlar[psikolojik yaklaşımlar]’la iç içe olup, tam tersi gerek, ‘mate-matik-lojik(matematik-mantık)’ gerek, ‘lojik(mantık)’ ve gerekse, ‘ilmî rasyonalite’den de, uzak durdukla-rından dolayı ‘DOĞA’ ve ‘KÜLTÜR’; ‘RAHMETİ’ gereği ‘MERHAMET’ edip, bir diğer ifadeyle, onlara ‘TENEZZÜL’de bulunup hem, ‘2. Faz’dan vahye muttalî olan’ otantik ilim insanları/ilmin galaksileri ve otantik sanatçılar ve hem de, ‘3. Faz’dan vahye muttali olan’ peygamberler[toplumlara liderlik eden, ‘altruistik(özgecil-kendini insanlığın hayrına adayan)’ gönül insanları, gönül yıldızları] vasıtasıyla, destekte bulunmuş, onları ‘katalize’ etmiştir ki o tip ‘ahmak(idiot)-nonadaptif-akılsızlar(eblehler)’ insanların, elle-rinde bir ‘MAZERETLER’i kalmasın, bir takım ‘BAHANELER’e sığınmasınlar!”(3)

      Aydınlanma”nın erken dönem düşünürlerinden biri olan ve aslen de Sefarad Yahudisi Hollandalı ünlü filozof, otantik ilim insanı Baruch Spinoza[-Benedict de Spinoza] (1632-1677); “kutsal kitabı üreten zihin ‘analitik bir zihin’ değildir!”(4) der. Doğrudur. “Sözlü kültür metinleri ‘analitik’ olmadığı için de, birer ‘us-sal metinler’ olamaz!”(5) Otantik ilmî kabulüme göre, “ontik-otonom inançların-dinlerin-dogmaların üretim merkezi ‘analitik zihin’ değildir!” Dolayısıyla da, tüm bunlar, yaygın kullanımıyla MEMETİK” nadir kulla-nımıyla ise “KÜLTÜRGEN orijinli(kaynaklı-kökenli)dir! 

     Aslında insanlık için “5 ENZİMATİK(KATALİZÖR: HIZLANDIRICI) FAKTÖR” devrededir. İlki “DOĞA (FİZİKSEL+BİYOLOJİK EVREN)”, ikincisi “OTANTİK(GERÇEK-DOĞRU)-EFEKTİF(ETKİN-VERİMLİ)/ FONKTÖREL(EŞLEŞTİRİCİ-İŞLEVSEL) AKIL”, üçüncüsü “OTANTİK İLİM”, dördüncüsü “KUTSAL Dİ-YE BİLİNEN TARİHSEL METİNLER”, beşincisi de “[toplumlara liderlik eden, ‘altruistik(özgecil-kendini insanlığın hayrına adayan)’ gönül insanları, gönül yıldızları olan] PEYGAMBERLER”...!

     Zaten ilk üçü, aklını efektif-fonktörel kullanan insanlar için kardinal(ana-temel) enzimatik faktör(katalizör-hızlandırıcı)dür! Bu tip seviyeye gelemeyenler için de diğer son iki(4 ve 5.) madde onlaradır; yani “AHMAK-LAR(İDİOTLAR)-NONADAPTİF-AKILSIZLAR(EBLEHLER)”a...! Yukarıdaki sözümüzle gerek, Kur’ân’a ve gerekse, akleden insanları hiçbir surette bir ‘tahkîr(aşağılama-hakaret)’ ve ‘tezyîf(küçük düşürme-alay) ediyor, DEĞİLİZ! Sözümüz, yanlış anlaşılmasın; aman dikkat!

     Son tahlilde, şu da denilebilir:

     Akıllılık” → “Anlama”yı, “Anlama” ise,→ “Bilinçlilik(Şuurluluk)”u gerektirir. Evet, “Akıllı İnsan” = “Bilinçli(Şuurlu) Anlayan İnsan”dır; ve’s-Selâm…!

     Zira “Otantik(gerçek-doğru) Akıllı’nın Tarifi: “Bijektif Akıl’a[=Enjektif(Güvenilir) Akıl+Sürjektif(Tam Örtmeyi Başaran) Akıl] sahip olma(6) demektir. Esen kalınız...

 

     (1) Bkz. ÇAKIR, Murat Ali; 30.12.2020 tarihli “İzafiyet” sitesindeki paylaşım yazısı, https://www.facebook.com/ groups/1536034176463074/?multi_permalinks.(Erişim Tarihi:30.12.2020).

     (2) Bkz. COŞKUNSU, Zeki; Murat Ali Çakır’ın 30.12.2020 tarihli “İzafiyet” sitesindeki paylaşım yazısına düştüğüm yorum notum., https://www.facebook.com/groups/1536034176463074/?multi_permalinks. (Erişim Tarihi:30.12.2020).

     (3) Geniş bilgi için bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geç-mişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâleler(I-II-III)”, C. I, s. 210,  Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

     (4) Geniş bilgi için bkz. SPINOZA, Baruch(-SPINOZA, Benedict de); “Tractatus Politicus(Politik İncelemeler)”, Murat Erşen (çev.), Dost Yayınları, Ankara, 2007 &  CÜNDİOĞLU, Dücane; “Aydınlanmanın Üç Evresi”, Marmara İlahiyat, (27 Şubat-2020) & “Spinoza Ve Kitab-ı Mukaddes Eleştirisi Ders Notları(Ejder Turan Notları)” & https:// www.youtube. com/ watch?v=TF2GSWek5Ng & CÜNDİOĞLU, Dücane; “Son Çığlık: Averroes (1-4)”, https://www.youtube.com/watch?v= MdBgcDMpIsw. (Erişim Tarihi: 14.11.2020). 

     (5) Bkz. CÜNDİOĞLU, Dücane; “Aydınlanmanın Üç Evresi”, Marmara İlahiyat, (27 Şubat-2020) & “Spinoza Ve Kitab-ı Mukaddes Eleştirisi Ders Notları(Ejder Turan Notları)” & https:// www.youtube.com/watch?v= TF2GSWek5Ng. (Erişim Tarihi: 14.11.2020).

     (6) Geniş bilgi için bkz. a.g.e.; C. I, ss. 110-113, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

 

     Zeki Coşkunsu

 305 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. - 20/09/2022
KONFESYONLARIM & YÜZLEŞMELERİM! İTİRAFIMDIR; SALT HEP İKİ MEVSİM BİLİP-YAŞADIM! BEN SİZİN DOĞRU SANDIĞINIZ ÇİZGİDEN SAPTIM! AMA SİZSE TÜM YAŞAMINIZI BÜYÜK BİR YALAN(-YANILSAMAY)A VAKFETTİNİZ!
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ? - 20/08/2022
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ?
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası - 29/07/2022
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA* - 07/07/2022
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA YAŞAMSAL DENEYİM-ETKİNLİKLERİMDEN ÜÇ ÖRNEK KESİT
Felsefe Din Çatışması -II- - 09/05/2022
USDIŞILIĞIN TARİHİ: ‘İRRASYONALİTE(MANTIKSIZLIK-SAÇMALIK)’ İLE ‘RASYONALİTE(MANTIK-AKLA UYGUNLUK)’ ARASINDAKİ ÇATIŞMA(:ETKİLEŞİM & EVRİM)
Felsefe Din Çatışması -I- - 06/05/2022
‘METODİK KUŞKUCULUK(SCEPTICISME MÉTHODIQUE)’TAN HAREKETLE ‘KURAMSAL DÜŞÜNME(PENSÉE THÉORIQUE)’ ÖRNEĞİ VE ETKİNLİĞİNİN ‘İKİLİ(BINAIRE) DANS’I
Kanasın Kanamasına da... - 16/04/2022
‘Kanım çekiliyor’! Bu öyle bir ‘çekiliş’ ki Ne bir denizin, Ne de bir okyanustaki herhangi bir ‘med-cezir’, Yani ‘gel-git’lerinkine benziyor!
Pireye Kızıp Yorganı Yakalım mı? - 20/03/2022
MESELE ‘PİRE’ Mİ ‘YORGAN’ MI? YOKSA ASIL MESELE ‘YORGANIN SAHİBİ’; O YORGAN SAHİBİNİN ‘EMPÜRİTON’LU[KİRLETİCİ-SAFLIĞI BOZUCU MADDE(PARAZİT/AJAN) YÜKLÜ] PİRE ÜRETİCİ ZİHNİYETİ VE ORTAMI’ OLMASIN!?
Ben bir Savaş Karşıtıyım - 26/02/2022
“Savaşma; Öz-gür kal - Öz-gürce yaşa, Otantikçe sev(iş) ve üleş-paylaş!”
 Devamı