• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Kafatasından Sızan Her Düşünceyi Hakikat Sananlar!..
27/12/2020

KAFATASI ÇATLAĞINDA(N) SIZAN DÜŞÜNCELERİ

ABSÜLÜ(MUTLAK) HAKİKAT SANANLAR...!

 

Tüm insanlık vicdanına sesleniyorum:

- Sizce(:-aklınız ve gönlünüzce), hangisi ‘daha mâkûl(akla yatkın)’ ve ‘daha sıcak(-candan, içten; sarıp-sarmalayıcı)’!?

- Tanrıyı; zaman ve mekânın dışında ‘aşkın’ görenler, onu önce belli bir zamana ve mekâna kilitleye-rek itibarsızlaştırmış, bilahare Tanrı’yı ‘Kendi mülkü’nde kovarak ‘Kendi mabedi’nde çarmıha ger-miştir!

- Tanrı bir değer olarak yalnız zamandan ve mekândan beri değildir; ‘insana dair’ olan her ‘düşün-ce’den, ‘tanım’dan, ‘form’dan, ‘dil’den, ‘ulus’tan ve ‘coğrafya’dan da beridir!

- Varlığa ‘kozmik[(-global, evrensel) z.c.-] oluş’ üzerinden bakmasını bilmeyenler, ‘mağaranın çat-lağı’nda(n) ‘sızan ışık’ı ‘güneş’ zanneder!(1)

- ‘Kafatası çatlağından sızan düşünceleri de [absülü(mutlak) -z.c.-] hakikat sananlar gibi…!’(2) der, Cihat Oruç. Harika bir benzetme…!

- Gerçekten de ‘Tanrı bir değer olarak yalnız zamandan ve mekândan beri değildir, insana dair olan her düşünceden, tanımdan, formdan, dilden, ulustan ve coğrafyadan da beridir!’ İşte bu! Zira ‘O’ bir ‘VARLIKdeğildir!

- Her şeyden önce, zaten ‘Tanrı, var olmaz! Var olmuşsa, o tanrı olmaz! Var olan[tıpkı bizim ve bütün natürel objeler; tüm entite(varlık) gibi], bir var ediciye muhtaçtır ve bu zorunludur!’ Dola-yısıyla ‘bu çağ’ için, ‘çağımızın otantik ilmî yapısı’ çerçevesinde, ‘bu çağ’ın; ‘çelişkisiz(konsistan)’ ve ‘bütün(komple)’ [-ki bu iki özellik,Matematik-Lojik(Mantık) Yapısı’nın kardinal(ana-temel) de-ğişmezleridir!-] ‘endüktif-dedüktif(tümevarımsal-tümdengelimsel)’, ‘ilmî-aksiyomatik formal sis-tem’i içinde, ‘multi-disipliner otantik ilmî kabulüm’e göre, ‘O’ bir ‘VARLIKdeğildir!

- ‘O’, ‘BÜTÜNLÜK, TEKLİK VE EŞSİZLİK’İN KENDİSİ’...! ‘TRANSANDANTAL[-MÜTE ‘ÂL: ABSÜLÜ(MUTLAK) AŞKIN] & META-meta-meta-meta...OLAN SİSTEMİN KENDİSİ’...! Strüktüründe ‘lojik paradoks(mantıksal çelişki)’ barındırmıyor! Aklın tavan sınırlarını da[ki ‘İN-SANOĞLU REFERANS SİSTEMİ’ne göre aklın tavanı ‘sınırsız’ ve ‘sonsuz’dur, ama ‘TANRI REFERANS SİSTEMİ’ne göre ise ‘sınırlı’ ve ‘sonlu’dur] kapsarken, onun da ötesine taşıyor. ‘Ant-ropomorfik(İnsanbiçimci) tüm yaklaşımlar ve tanımlamalar’dan münezzeh olup, [ancak dile döküldü-ğünde -ki dile dökülmediğindeSESSİZLİK’in Kendisidir- bu tür tanımlamalardan da kaçamadığı-mız], ‘TANIMSIZ’, ‘SOYUTLANAMAYAN’ ve ‘SOMUTLANAMAYAN’ Bizatihi ‘GERÇEK-GERÇEK’in yani, ‘ABSÜLÜ HAKİKAT’İN KENDİSİ’...!

- ‘VARLIĞIN GİZEMİ’ ‘O’…! ‘O’, ‘AŞKIN BİR ATRAKTÖR(CAZİBE-ÇEKİM MERKEZİ)’…! ‘TRANSANDANTAL & KARDİNAL GİZLİ BİR DEĞİŞKEN/FAKTÖR’, ‘O’…!

 

        (1) Bkz. ENDER, Mehmet; 11.11.2020 tarihli, “facebook” anasayfasındaki paylaşım yazısı, https:// www.facebook.com/M.endercelik. (Erişim Tarihi:11.11.2020). 

        (2) Bkz. adı geçen link. (Erişim Tarihi:11.11.2020)

     Zeki Coşkunsu199 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Gerçeğin Peşinde - 15/10/2021
....
Bir Sistem ki... - 02/10/2021
...
Beyaz bir Güvercin Kanadında - 18/09/2021
KAYNAŞMALI TÜM İNSANLIK BEYAZ BİR GÜVERCİNİN KANADINDA!(1)
S.O.S - 11/09/2021
BU UYARIM İNSAN(LIK) İÇİN ACİL BİR UYARIDIR(S.O.S)! YANDI, YANDINIZ, YANDIK! DİKKAT! DİKKAT ÜSTÜ DİKKAT! DİKKATİN KAREKÖKÜ!
Birlikte Güzelleştirelim - 28/08/2021
İlkin, ‘Özbeöz(gerçek) kendimiz’i Sonra da, Bu ‘çirkin dünya’yı Diyorum; ‘Ha(y)di gel!’ Birlikte güzelleştirelim!
Deli Divaneye Ahlar Vahlar Ülkesine Döndüm - 14/08/2021
‘DELİ-DİVÂNE’YE; ‘AH’LAR-VAH’LAR ÜLKESİ’NE DÖNDÜM!
Biz Hep Yaralı Kuşları Sevdik - 23/07/2021
BİZ HEP YARALI KUŞLARI SEVDİK; SEVDİKÇE İYİLEŞTİLER, İYİLEŞTİKÇE UÇUP GİTTİLER! BİR DE SEVGİ AÇI(AFFAMÉ d’AMOUR) İNSANLAR VAR!
Türkiye Eğilimleri - 03/07/2021
TÜRKİYE EĞİLİMLERİ-2019[(15 OCAK 2020)] ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİ(1) ‘SOSYO-KÜLTÜREL GÖSTERGELER-8’ ‘FARKLI KİMLİKLERLE KOMŞU OLMA İSTEĞİ-2’ ÜZERİNE ADI GEÇEN TABLOYA İLİŞKİN BAZI ÇIKARSAMALARIM!
Hangisi? - 20/06/2021
‘NATÜREL(DOĞAL) YOLLAR’DAN MI, YOKSA ‘ÜÇ ‘S’ KURALI’YLA MI REHABİLİTE EDİLİP ARITILMAK İSTERDİNİZ; HANGİSİ…!?
 Devamı