• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Ey İnsanoğlu!
17/04/2021

EY

BÜTÜNLÜKTEN-BÜTÜNSEL OLANDAN UZAKLAŞAN

VE

PARÇALANMIŞLIĞA YELKEN AÇAN İNSANOĞLU;

SEN KENDİNİ DİĞER ENTİTE’DEN FARKLI OLARAK

ÖZEL VE İMTİYAZLI MI SANIYORSUN!?

[TÜM ENTİTE BİR VE AYNI; HEPSİ BİRER BİZİM “ŞEHÂDET KARDEŞLERİMİZ-DOSTLARIMIZ”DIR!]

 

Bütün bu âlemi,

Var oluşları, monadları meydana getiren

Monadlar monadı(en yüksek monad)

Tanrı’dır!

Tanrı, başlangıçtaki ‘yalın monad’dır,

Diğer bütün monadlar yaratılmıştır;

Yani Tanrı'nın ürünüdür.

Tanrı,

Zihnindeki sonsuz sayıda olanaklı evrenden

En uygunu bu olduğu için, bunu yaratmıştır

Ve bu seçiminin yeterli bir nedeni vardır.

Yaratılmış olan monadlar,

Yetkinliklerine Tanrı etkisiyle sahip olurlar,

Eksiklikleri doğaları gereğidir.

Tanrı

Ve yaratılmış olanların arasındaki ayrım budur!

Tanrı yetkindir;

Yaratılmış olanlar yetkin değildir,

Onlara yetkinliklerini Tanrı vermektedir!

Tanrı olmaksızın hiçbir şey var olamaz,

 Hiçbir şey olanaklı da olamaz!

Bu zorunlu varlıkta öz,

Varoluşu içinde taşımaktadır,

Bir şeyin gerçek olması için,

Olanaklı olması yetmektedir!

Olumsal varlıklar, varolma gerekçelerini

Bu zorunlu varlıktan almaktadır!”(1)

(Gottfried Wilhelm Leibniz)

 

     Bütünlük(wholeness-intégrité)”ten ve/veya bütünsel(holistique-holistic)” olandan uzaklaşan ve “parça-lanmışlık(fragmentation)”a yelken açan insan kendini, diğer “entite”den(varolan tüm varlıklardan; tıpkı bizim gibi bütün natürel objelerden) bir “yanılsama” olarak “özel” ve “imtiyazlı; seçkin-ayrıcalıklı” hissetti! Oysa tüm entite, “bir” ve “aynı”; hepsi birer bizim “şehâdet (âleminde) kardeşlerimiz-dostlarımız”dır[…cemâdât-nebâtât-hayvânât-insânât…]!

     Dahası, salt “analysis”, yani “analiz(çözümleme-tahlil)” kalkışlı yaklaşım sergileyen insan, entiteyi bir “so-yutlama” yaparak “canlı-cansız” diyerek de ikiye ayırdı! Ne var ki gerçekte, işin özünde böyle bir “kategori-zasyon” da yok…! Zira her entite, “entrinsik(özsel-içsel, asli)” anlamıyla bir “bilinç”tir (ki sadece,bilinç tür-leri/biçimlerivar, hepsi bu!) ve “canlı”dır! “Cansızlık” diye bir şey yok…!

     Yoksa ben, “insan” formatına girmiş bir “bilinç” miyim? Tıpkı, diğer “bilinç türleri/formları”na giren “canlı-cansız[aslındacansızlıkdiye bir sınıflama otantik anlamda yoktur; bu sadece limitasyonel bir soyutla-madır!] tüm entite” gibi…!

     - Peki, ya bunların içinde ben “özel-ayrıcalıklı” mıyım?

     Kendi adıma yanıtlıyorum:

      - “Hayır!” Kendimi hiç de “özel-ayrıcalıklı” hissetmiyorum! Zira ben, “Mâsivâ(“Ondan gayrı; akla hayâ-le gelen, düşünülen, görülen her şey)”dan biriyim! “Varlığın Gizemi, O Kardinal Gizli Değişken/Faktör” kar-şısında, “varoluş düzlemi”nde tüm entiteyle(bütün objelerle; varlıkla) “bir” ve “aynı” konumda, bir “eş-değer küme” içerisindeyim! Bu anlamda da, “ayrımcılığın her türüne karşıyım!” Hatta, bırakınız; “Ne mutlu Türk’üm/Kürd’üm/Arab’ım!...” söylemlerini, bu bağlamda “Ne mutlu insan’ım!” demeyi dahi, kendime ve herkese karşı bir “faşizanlık(faşist eğilimlilik)-nobranlık(kaba, sert, gönül kırıcılık)” olarak görüyor(-değerlen-diriyor)um!

     - Ya siz…?

     Dahası, her “ideoloji” ve/veya “ontik-otonom inanç/din/dogma”, zaten doğası gereği genelde ve çoğu kez “şiddet” içeren; mücadeleci-çatışmacı, parçalayıcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici”dir![Tam da yeri gelmişken şu saptamayı yapmadan geçmeyelim: “Ötekileştirmebağlamında,ötekini algılama biçimi de, birkültür olayıolup, eğer bir kültür de,dinamizmini kaybetmiş,durağanbirdogmalar manzumesihâlini almışsa, o kültürde ötekiler,kabullenmiş klişelere dönüşmüştür artık…! Başka bir deyişleötekiler ötekileştirilmiştir!”] Hiç biri ne, insanlığı ne, evreni ve ne de, tüm entiteyi; “otantik(gerçek-doğru) sevgi”yle içtenlikli, sarıp-sarmalayıcı olarak “otantik rah-met”le topyekün, asla kucaklamaz! Bir de, tüm bunları birbirine ilişkilendirecek-bağlayacak o “otantik akıl”dan da yoksundır[SAR: “SEVGİ-AKIL-RAHMET”ten Oluşan “Üçlü Paket Program(-Yazılım)”]! 

     Gerek, Baruch Spinoza[Benedictus de Spinoza] (1632-1677) gerek, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ve gerekse, “Alfred North Whitehead (1861-1947) haklıydılar! Yani, “(Etkileşime)Açık-(Etkileşime) Kapalı Pencereli Monadlar[Evreni Oluşturan Kardinal-Fundamental(Temel-Ana-Aslî) Üniteler Kolleksi-yonu], Proto-Şuur(Ham-Bilinç)” konusunda (“Fundamental Üniter Görüş”),(2) diyorum!

     Unutmayınız; “hiçbir yaşam formunu ayırt etmeksizin, kendi yaşamınız kadar başka yaşamları(‘farklı bilinç formları’nı) da otantik(gerçek-doğru) anlamda ‘bir’ ve ‘aynı’ tutarak sevip yaşattığınızda(empati) ancak o zaman, içinizdeki ışığa kavuşabilirsiniz!”; ve’selâm…!

     Gelgelelim, bu husus çoğu insanlarca henüz ve hâlâ aşılabilmiş de değil, maalesef…!

         

     (1) Bkz. RESCHER Nicholas N.; “GW Leibniz’s Monadology , (edition établie par E. Boutroux), University of Pitts-burgh Press, Paris, 1991 [French: “La Monadologie”, 1714] & LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; The Monadology (1714),      -Translated by Robert Latta-, 1898LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; Monadoloji, Biblos Yay., İstanbul, 2015 &  COTTINGHAM, J.; “Akılcılık” Doruk Yay., İstanbul, 2003 &  RUSSELL, Bertrand; “Batı Felsefesi Tarihi, Alfa Yay., İstanbul, 2018 & Özşar, L. Monadoloji” (Önsöz), Biblos Yay., İstanbul, 2020

     (2) Doğadaki her şeyin farklı düzeyde bile olsa bilinçli olduğu”na dair görüş için bkz. AUDI, Robert(Edit.); “The Cambridge Dictionary Of Philosophy”, matter of ‘panpsychism’, pp. 555-556, Cambridge University Press., Cambridge, 1995 & SPINOZA, Baruch(Benedictus de Spinoza); “Tractatus Theologica-Politicus”, Trans., Samuel Shirley, Brill Aca-demic Publishers, Leiden, 1997 & RESCHER Nicholas N.; “GW Leibniz’s Monadology , (edition établie par E. Boutroux), University of Pittsburgh Press, Paris, 1991 [French: “La Monadologie”, 1714] & LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; The Monadology (1714), -Translated by Robert Latta-, 1898 & LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; Monadoloji, Biblos Yay., İstanbul, 2015 & SKIRBEKK G. & GILJE,N.; Felsefe Tarihi”, (çev: Emrullah Akbaş- Şule Mutlu), Üniversite Kitabevi Yay., İstanbul, 2004 & HAMEROFF, Stuart R. & PENROSE, Roger; “Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory”, Phys Life Rev, Mar-11(1):39-78, 2014 & HAMEROFF, Stuart R. & PENROSE, Roger; “Reply to Seven Commentaries on “Consciousness in the Universe: Review of the ‘Orch OR’ theory Physics of Life Reviews, 11:94–100, 2014 & HAMEROFF, Stuart R. & PENROSE, Roger; “Reply to Criticism of the 'Orch OR qubit' - Orchestrated objective reduction is scientifically justified,  Physics of Life Reviews, 11(1):104-112, 2014 & HAMEROFF Stuart R.; “Consciousness, Microtubules and "Orch-OR": A 'Space-time' Odyssey, Journal of Consciousness Studies”, Volume 21, 3-4, 2014, pp. 126-153, -pdf-.(Erişim Tarihi: 01.07.2017) & DENNETT, C. Daniel & HOFSTADTER, R. Douglas; “Fantasies and Reflections on Self and Soul(Aklın G’özü, Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler)”, çev. Füsun Doruker, s. 124, Bogaziçi Üniversitesi Yay. 2. Baskı (Kasım), İstanbul, 2014 & FRAZER, James George(Sir); “İnsan, Tanrı & Ölümsüz-lük(İnsan Gelişimi Üzerine Düşünceler)”, çev. Onur Aydın/İrem Demirel, s. 562, Altın Bilek Yay., İstanbul, 2015. Ayrıca geniş bilgi için bkz. ÖZENLİ, Sertaç; “İlmî Sohbetler”, s. (T) 4-5, Karakuşlar Yay., Adana, 1999 & COŞKUNSU, Zeki; “Tanrım Konuşmalıyız; Lütfen, Mümkünse Hemen!”, -Monolog-, ss.144-155, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2015 & COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâleler(I-II-III)”, c.I, ss. 193-201, 559-564, c.II, ss. 1269-1273, 1275-1287, 1309-1315  Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

 

     Zeki Coşkunsu

 136 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Gerçeğin Peşinde - 15/10/2021
....
Bir Sistem ki... - 02/10/2021
...
Beyaz bir Güvercin Kanadında - 18/09/2021
KAYNAŞMALI TÜM İNSANLIK BEYAZ BİR GÜVERCİNİN KANADINDA!(1)
S.O.S - 11/09/2021
BU UYARIM İNSAN(LIK) İÇİN ACİL BİR UYARIDIR(S.O.S)! YANDI, YANDINIZ, YANDIK! DİKKAT! DİKKAT ÜSTÜ DİKKAT! DİKKATİN KAREKÖKÜ!
Birlikte Güzelleştirelim - 28/08/2021
İlkin, ‘Özbeöz(gerçek) kendimiz’i Sonra da, Bu ‘çirkin dünya’yı Diyorum; ‘Ha(y)di gel!’ Birlikte güzelleştirelim!
Deli Divaneye Ahlar Vahlar Ülkesine Döndüm - 14/08/2021
‘DELİ-DİVÂNE’YE; ‘AH’LAR-VAH’LAR ÜLKESİ’NE DÖNDÜM!
Biz Hep Yaralı Kuşları Sevdik - 23/07/2021
BİZ HEP YARALI KUŞLARI SEVDİK; SEVDİKÇE İYİLEŞTİLER, İYİLEŞTİKÇE UÇUP GİTTİLER! BİR DE SEVGİ AÇI(AFFAMÉ d’AMOUR) İNSANLAR VAR!
Türkiye Eğilimleri - 03/07/2021
TÜRKİYE EĞİLİMLERİ-2019[(15 OCAK 2020)] ARAŞTIRMA ÖRNEKLEMİ(1) ‘SOSYO-KÜLTÜREL GÖSTERGELER-8’ ‘FARKLI KİMLİKLERLE KOMŞU OLMA İSTEĞİ-2’ ÜZERİNE ADI GEÇEN TABLOYA İLİŞKİN BAZI ÇIKARSAMALARIM!
Hangisi? - 20/06/2021
‘NATÜREL(DOĞAL) YOLLAR’DAN MI, YOKSA ‘ÜÇ ‘S’ KURALI’YLA MI REHABİLİTE EDİLİP ARITILMAK İSTERDİNİZ; HANGİSİ…!?
 Devamı