• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Ey İnsanoğlu!
17/04/2021

EY

BÜTÜNLÜKTEN-BÜTÜNSEL OLANDAN UZAKLAŞAN

VE

PARÇALANMIŞLIĞA YELKEN AÇAN İNSANOĞLU;

SEN KENDİNİ DİĞER ENTİTE’DEN FARKLI OLARAK

ÖZEL VE İMTİYAZLI MI SANIYORSUN!?

[TÜM ENTİTE BİR VE AYNI; HEPSİ BİRER BİZİM “ŞEHÂDET KARDEŞLERİMİZ-DOSTLARIMIZ”DIR!]

 

Bütün bu âlemi,

Var oluşları, monadları meydana getiren

Monadlar monadı(en yüksek monad)

Tanrı’dır!

Tanrı, başlangıçtaki ‘yalın monad’dır,

Diğer bütün monadlar yaratılmıştır;

Yani Tanrı'nın ürünüdür.

Tanrı,

Zihnindeki sonsuz sayıda olanaklı evrenden

En uygunu bu olduğu için, bunu yaratmıştır

Ve bu seçiminin yeterli bir nedeni vardır.

Yaratılmış olan monadlar,

Yetkinliklerine Tanrı etkisiyle sahip olurlar,

Eksiklikleri doğaları gereğidir.

Tanrı

Ve yaratılmış olanların arasındaki ayrım budur!

Tanrı yetkindir;

Yaratılmış olanlar yetkin değildir,

Onlara yetkinliklerini Tanrı vermektedir!

Tanrı olmaksızın hiçbir şey var olamaz,

 Hiçbir şey olanaklı da olamaz!

Bu zorunlu varlıkta öz,

Varoluşu içinde taşımaktadır,

Bir şeyin gerçek olması için,

Olanaklı olması yetmektedir!

Olumsal varlıklar, varolma gerekçelerini

Bu zorunlu varlıktan almaktadır!”(1)

(Gottfried Wilhelm Leibniz)

 

     Bütünlük(wholeness-intégrité)”ten ve/veya bütünsel(holistique-holistic)” olandan uzaklaşan ve “parça-lanmışlık(fragmentation)”a yelken açan insan kendini, diğer “entite”den(varolan tüm varlıklardan; tıpkı bizim gibi bütün natürel objelerden) bir “yanılsama” olarak “özel” ve “imtiyazlı; seçkin-ayrıcalıklı” hissetti! Oysa tüm entite, “bir” ve “aynı”; hepsi birer bizim “şehâdet (âleminde) kardeşlerimiz-dostlarımız”dır[…cemâdât-nebâtât-hayvânât-insânât…]!

     Dahası, salt “analysis”, yani “analiz(çözümleme-tahlil)” kalkışlı yaklaşım sergileyen insan, entiteyi bir “so-yutlama” yaparak “canlı-cansız” diyerek de ikiye ayırdı! Ne var ki gerçekte, işin özünde böyle bir “kategori-zasyon” da yok…! Zira her entite, “entrinsik(özsel-içsel, asli)” anlamıyla bir “bilinç”tir (ki sadece,bilinç tür-leri/biçimlerivar, hepsi bu!) ve “canlı”dır! “Cansızlık” diye bir şey yok…!

     Yoksa ben, “insan” formatına girmiş bir “bilinç” miyim? Tıpkı, diğer “bilinç türleri/formları”na giren “canlı-cansız[aslındacansızlıkdiye bir sınıflama otantik anlamda yoktur; bu sadece limitasyonel bir soyutla-madır!] tüm entite” gibi…!

     - Peki, ya bunların içinde ben “özel-ayrıcalıklı” mıyım?

     Kendi adıma yanıtlıyorum:

      - “Hayır!” Kendimi hiç de “özel-ayrıcalıklı” hissetmiyorum! Zira ben, “Mâsivâ(“Ondan gayrı; akla hayâ-le gelen, düşünülen, görülen her şey)”dan biriyim! “Varlığın Gizemi, O Kardinal Gizli Değişken/Faktör” kar-şısında, “varoluş düzlemi”nde tüm entiteyle(bütün objelerle; varlıkla) “bir” ve “aynı” konumda, bir “eş-değer küme” içerisindeyim! Bu anlamda da, “ayrımcılığın her türüne karşıyım!” Hatta, bırakınız; “Ne mutlu Türk’üm/Kürd’üm/Arab’ım!...” söylemlerini, bu bağlamda “Ne mutlu insan’ım!” demeyi dahi, kendime ve herkese karşı bir “faşizanlık(faşist eğilimlilik)-nobranlık(kaba, sert, gönül kırıcılık)” olarak görüyor(-değerlen-diriyor)um!

     - Ya siz…?

     Dahası, her “ideoloji” ve/veya “ontik-otonom inanç/din/dogma”, zaten doğası gereği genelde ve çoğu kez “şiddet” içeren; mücadeleci-çatışmacı, parçalayıcı, ayrıştırıcı, ötekileştirici”dir![Tam da yeri gelmişken şu saptamayı yapmadan geçmeyelim: “Ötekileştirmebağlamında,ötekini algılama biçimi de, birkültür olayıolup, eğer bir kültür de,dinamizmini kaybetmiş,durağanbirdogmalar manzumesihâlini almışsa, o kültürde ötekiler,kabullenmiş klişelere dönüşmüştür artık…! Başka bir deyişleötekiler ötekileştirilmiştir!”] Hiç biri ne, insanlığı ne, evreni ve ne de, tüm entiteyi; “otantik(gerçek-doğru) sevgi”yle içtenlikli, sarıp-sarmalayıcı olarak “otantik rah-met”le topyekün, asla kucaklamaz! Bir de, tüm bunları birbirine ilişkilendirecek-bağlayacak o “otantik akıl”dan da yoksundır[SAR: “SEVGİ-AKIL-RAHMET”ten Oluşan “Üçlü Paket Program(-Yazılım)”]! 

     Gerek, Baruch Spinoza[Benedictus de Spinoza] (1632-1677) gerek, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ve gerekse, “Alfred North Whitehead (1861-1947) haklıydılar! Yani, “(Etkileşime)Açık-(Etkileşime) Kapalı Pencereli Monadlar[Evreni Oluşturan Kardinal-Fundamental(Temel-Ana-Aslî) Üniteler Kolleksi-yonu], Proto-Şuur(Ham-Bilinç)” konusunda (“Fundamental Üniter Görüş”),(2) diyorum!

     Unutmayınız; “hiçbir yaşam formunu ayırt etmeksizin, kendi yaşamınız kadar başka yaşamları(‘farklı bilinç formları’nı) da otantik(gerçek-doğru) anlamda ‘bir’ ve ‘aynı’ tutarak sevip yaşattığınızda(empati) ancak o zaman, içinizdeki ışığa kavuşabilirsiniz!”; ve’selâm…!

     Gelgelelim, bu husus çoğu insanlarca henüz ve hâlâ aşılabilmiş de değil, maalesef…!

         

     (1) Bkz. RESCHER Nicholas N.; “GW Leibniz’s Monadology , (edition établie par E. Boutroux), University of Pitts-burgh Press, Paris, 1991 [French: “La Monadologie”, 1714] & LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; The Monadology (1714),      -Translated by Robert Latta-, 1898LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; Monadoloji, Biblos Yay., İstanbul, 2015 &  COTTINGHAM, J.; “Akılcılık” Doruk Yay., İstanbul, 2003 &  RUSSELL, Bertrand; “Batı Felsefesi Tarihi, Alfa Yay., İstanbul, 2018 & Özşar, L. Monadoloji” (Önsöz), Biblos Yay., İstanbul, 2020

     (2) Doğadaki her şeyin farklı düzeyde bile olsa bilinçli olduğu”na dair görüş için bkz. AUDI, Robert(Edit.); “The Cambridge Dictionary Of Philosophy”, matter of ‘panpsychism’, pp. 555-556, Cambridge University Press., Cambridge, 1995 & SPINOZA, Baruch(Benedictus de Spinoza); “Tractatus Theologica-Politicus”, Trans., Samuel Shirley, Brill Aca-demic Publishers, Leiden, 1997 & RESCHER Nicholas N.; “GW Leibniz’s Monadology , (edition établie par E. Boutroux), University of Pittsburgh Press, Paris, 1991 [French: “La Monadologie”, 1714] & LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; The Monadology (1714), -Translated by Robert Latta-, 1898 & LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm; Monadoloji, Biblos Yay., İstanbul, 2015 & SKIRBEKK G. & GILJE,N.; Felsefe Tarihi”, (çev: Emrullah Akbaş- Şule Mutlu), Üniversite Kitabevi Yay., İstanbul, 2004 & HAMEROFF, Stuart R. & PENROSE, Roger; “Consciousness in the universe: A review of the 'Orch OR' theory”, Phys Life Rev, Mar-11(1):39-78, 2014 & HAMEROFF, Stuart R. & PENROSE, Roger; “Reply to Seven Commentaries on “Consciousness in the Universe: Review of the ‘Orch OR’ theory Physics of Life Reviews, 11:94–100, 2014 & HAMEROFF, Stuart R. & PENROSE, Roger; “Reply to Criticism of the 'Orch OR qubit' - Orchestrated objective reduction is scientifically justified,  Physics of Life Reviews, 11(1):104-112, 2014 & HAMEROFF Stuart R.; “Consciousness, Microtubules and "Orch-OR": A 'Space-time' Odyssey, Journal of Consciousness Studies”, Volume 21, 3-4, 2014, pp. 126-153, -pdf-.(Erişim Tarihi: 01.07.2017) & DENNETT, C. Daniel & HOFSTADTER, R. Douglas; “Fantasies and Reflections on Self and Soul(Aklın G’özü, Benlik ve Ruh Üzerine Hayaller ve Düşünceler)”, çev. Füsun Doruker, s. 124, Bogaziçi Üniversitesi Yay. 2. Baskı (Kasım), İstanbul, 2014 & FRAZER, James George(Sir); “İnsan, Tanrı & Ölümsüz-lük(İnsan Gelişimi Üzerine Düşünceler)”, çev. Onur Aydın/İrem Demirel, s. 562, Altın Bilek Yay., İstanbul, 2015. Ayrıca geniş bilgi için bkz. ÖZENLİ, Sertaç; “İlmî Sohbetler”, s. (T) 4-5, Karakuşlar Yay., Adana, 1999 & COŞKUNSU, Zeki; “Tanrım Konuşmalıyız; Lütfen, Mümkünse Hemen!”, -Monolog-, ss.144-155, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2015 & COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâleler(I-II-III)”, c.I, ss. 193-201, 559-564, c.II, ss. 1269-1273, 1275-1287, 1309-1315  Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

 

     Zeki Coşkunsu

 229 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. - 20/09/2022
KONFESYONLARIM & YÜZLEŞMELERİM! İTİRAFIMDIR; SALT HEP İKİ MEVSİM BİLİP-YAŞADIM! BEN SİZİN DOĞRU SANDIĞINIZ ÇİZGİDEN SAPTIM! AMA SİZSE TÜM YAŞAMINIZI BÜYÜK BİR YALAN(-YANILSAMAY)A VAKFETTİNİZ!
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ? - 20/08/2022
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ?
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası - 29/07/2022
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA* - 07/07/2022
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA YAŞAMSAL DENEYİM-ETKİNLİKLERİMDEN ÜÇ ÖRNEK KESİT
Felsefe Din Çatışması -II- - 09/05/2022
USDIŞILIĞIN TARİHİ: ‘İRRASYONALİTE(MANTIKSIZLIK-SAÇMALIK)’ İLE ‘RASYONALİTE(MANTIK-AKLA UYGUNLUK)’ ARASINDAKİ ÇATIŞMA(:ETKİLEŞİM & EVRİM)
Felsefe Din Çatışması -I- - 06/05/2022
‘METODİK KUŞKUCULUK(SCEPTICISME MÉTHODIQUE)’TAN HAREKETLE ‘KURAMSAL DÜŞÜNME(PENSÉE THÉORIQUE)’ ÖRNEĞİ VE ETKİNLİĞİNİN ‘İKİLİ(BINAIRE) DANS’I
Kanasın Kanamasına da... - 16/04/2022
‘Kanım çekiliyor’! Bu öyle bir ‘çekiliş’ ki Ne bir denizin, Ne de bir okyanustaki herhangi bir ‘med-cezir’, Yani ‘gel-git’lerinkine benziyor!
Pireye Kızıp Yorganı Yakalım mı? - 20/03/2022
MESELE ‘PİRE’ Mİ ‘YORGAN’ MI? YOKSA ASIL MESELE ‘YORGANIN SAHİBİ’; O YORGAN SAHİBİNİN ‘EMPÜRİTON’LU[KİRLETİCİ-SAFLIĞI BOZUCU MADDE(PARAZİT/AJAN) YÜKLÜ] PİRE ÜRETİCİ ZİHNİYETİ VE ORTAMI’ OLMASIN!?
Ben bir Savaş Karşıtıyım - 26/02/2022
“Savaşma; Öz-gür kal - Öz-gürce yaşa, Otantikçe sev(iş) ve üleş-paylaş!”
 Devamı