• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/tabusalcom?ref=hl
  • https://twitter.com/tabusal
Zeki Coşkunsu
Amaçları Kutsal Kölelik
20/01/2022

BU TÜR BİR ZİHNİYETİN

‘AFOROZ & LİNÇ GİRİŞİMLERİ’ VE ‘AFOROZ & LİNÇ KAPILARI’

HER DÂİM HEP AÇIK…!

AMAÇLARI ‘KUTSAL KÖLELİK’!

BU TÜR BİR ZİHNİYETİN MÜMESSİLERİ-MÜNTESİPLERİ

‘ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI’ ARAYACAKLARINA

ZİHNİYETLERİ BATASICA

DEONTOLOJİ; ETİK & AHLÂK YOKSUNU OLANLAR

İLKİN KENDİ DİNLERİNİN REZİLLİKLERİNİ TEMİZLESİNLER!

İŞTE, O KAAAAA…!

 

İnsanların rahatı yerine, işleri güçleri yok,

Sezen Aksu’nun şarkısına takmışlar!

‘Adem-Havva cahil!’ demiş.

Adem- Havva benden daha cahil mi? Evet.

Ben geçmişte yaşayan insanlara göre daha bilgeyim,

Çünkü hem geçmişin, hem şimdinin bilgisine sahibim.

İleri kuşaklar içinde ben daha cahil olacağım!

Zaten bu böyle olmazsa insanlık ‘EVRİM’ geçiremez!

Ben de Havva’yı

‘İNSANLIK TARİHİNİN İLK DEVRİMCİSİ’ olarak görürüm.

‘Cennet’te Tanrı’nın emirlerine başkaldırarak insan olmaya,

İnsanı merakla evreni keşfetmeye dünyaya gelmiştir’, derim.

Aynı zamanda

‘HAVVA İNSANDAKİ BAŞKALDIRI KARAKTERİNİN SİMGESİDİR!’ (…)

[Gelelim cahilliğe…(z.c.)]

Cahillik çok kompleks bir konu…

İnsandaki ölçü dışılık, limitsizlik; insan ölçüsüz, istekleri limitsiz…

Yani insanın ‘AKIL EVRİMİ’ ile doğa dışına taşışı…

Yine de doğasal olarak eksik bir canlı...

İnsanın, insan kültürü yaratarak

Eksikliğini tamamlamaya çalışması onu teselli etmiyor.

Bilakis onda dünya sınırlarını

Ve kendi limitlerini aşan ilişki kurma isteğini körüklüyor.

Problem; ‘İSTEK’ ile ‘EKSİKLİK’i birbirinden ayıramamak…

İnsanda eksik olan, az olan nedir?

İstek, her şeyi bilme isteği...

Bu da insandaki yaşama borçlu olduğu isteğini yükseltiyor.

Ölümden dolayı değil,

Bu ‘BORÇLULUK’ durumundan dolayı acı çekiyoruz aslında…

Doğada bütün gün şakıyan kuşlar gibi mutlu değiliz.

Nitekim tek tanrılı dinlerde

‘YAŞAM ACISININ ANLAMSIZLIĞI’na,

‘SUÇLULUK DUYGUSU’ ile anlam bulunması da tesadüf değil!

HAYATIMIZ ADEM-HAVVA’DAN ÖNCE DE EKSİKTİ,

CAHİLDİK, BUGÜN DE…!

Devamlı eksiğimizi, cehaletimizi bir şeylerle tıpalıyoruz,

Ama insanın gerçeği, psikolojisi hiç değişmiyor.

O kadar ‘abra kadabra’mıza rağmen,

MUTLU DEĞİLİZ;

EKSİĞİZ,

CAHİLİZ,

HEP BİRİLERİNE BORÇLUYUZ,

SUÇLUYUZ!”(1)

 

     HANİ BU DİN’İN SAHİBİ ALLAH’TI?  Din’in sahibi yokmuş da onun için ‘Kur’an Allah’ın vahyi değildir… Adem aleyhi’s-selâm [& Havva (z.c.)] hakkında laflar ediliyor’muş; bu nedenle ‘o(hilafet)un acilen getirilmesi lazım’mış!”(2)

     E, tabi o “dinin sahibi” o dinin kutsal(!) kitabına göre “Allah”, ama tıpkı “saltanat & padişahlık”taki gibi “padişahlar” da “halifeler” de “peygamberler” de “Zıllullahi fi’l- ‘ard(Allah’ın yeryüzündeki gölgesi)(!)” ko-numunda[“mutlak egemenlik ve dokunulmazlığının,yaptıklarından sorğulanamazlığı”nın, “herkesin ona körü körüne itaat etmesinin ve boyun eğmesinin meşruiyet kaynağı] olduğu için böylesi bir “makam” onlara göre olmalı ki kimse “konuşama”sın, “itiraz edeme”sin, “hataya yanlışa karşı koyama”sın ve “yukarıdan ne denilirse-ne emredilirse onun gereği yap”ılsın!!!???

     “ ‘ADEMOĞLU KIZGIN FIRIN, HAVVA KIZI MERCİMEK!’ diyen Barış Manço’yu, ‘TANRI UNUTMUŞ OLSA DA!’ diyen Sertap Erener’i, ‘YÜCE ADALET BÖYLE OLUR MU, TANRI KULUNU HİÇ UNUTUR MU?’ diyen İbrahim Tatlıses’i linç etmeyenler, bugün ‘SELÂM SÖYLE CAHİL ADEM İLE HAVVA’YA!’ diyen Sezen Aksu’yu linç ediyor!...”(3) [Bu arada müzisyen Ozan Emekçi (1955-…)’den(asıl adı Ali Haydar Levendiz), “NUH’A HABER EYLEYİN DE, GELSİN DE TUFAN GÖRSÜN!(4) dizesini de hatırlatayım (z.c.)]

     “(…) ‘AKIL VE VİCDAN DIŞILIK’ toplumsal yaşam hâline geldi! Yurtlardaki, vakıflardaki tecavüz-leri, intihârları es geç; karanlık işlere, şaibeli alışverişlere, siyasal çürümüşlüğe, kadın cinayetlerine ses çı-karma; din adı altında sürdürülen her türlü sahtekârlığı, şarlatanlığı, görmezden gel; hırsızlığa, arsızlığa, vicdansızlığa alkış tut; yalan, iftira, hokkabazlık, her türlü entrika kabulün olsun; ‘yoksulluk, açlık yok’ de; ekonomisi altüst olmuş; kontrol, denetim, yargı mekanizmaları ortadan kalkmış, ordun, emniyetin ta-rumâr edilmiş; toplum kutuplaşmış, ülke yok olmuş, ikiye bölünmüş; cumhuriyete ait bütün kazanımlar paraya çevrilmiş... ve tüm bu gerçeklere karşın hala hiçbir şey olmamış, olmuyormuş gibi davranacaksın, ‘doğruya eğri, eğriye doğru’ diyeceksin ve kalkacaksın, ‘SEZEN AKSU ONU DEMİŞ, TARKAN BUNU DEMİŞ!’ diyerek, dindar kesileceksin! Diyanetten kız çocuklarıyla ilgili evlilik üzerine yapılan iğrenç açıklamaları, sözde din insanı bazı isimlerin hamileler, evlilik, şehvet üzerine söylediklerini duymazdan geleceksin vs. vs. ardından da şarkıda geçen bir söz için kıyâmet koparacaksın, insanları galeyana getir-meye çalışacaksın! ‘GÜNDEM DEĞİŞTİRMEDE USTALAŞANLAR’ her zaman yaptıklarını yaparlar; bir çırpıda gündemi değiştiriverirler. Bunun için ‘HALK AVCILIĞI’na başvururlar(bu gibi durumlarda EN İDEAL KULLANIM ARAÇLARINDAN BİRİ DE DİNdir!) SORMAYAN, SORGULAMAYAN, İRDELEMEYEN, DÜŞÜNMEYENLERİN AVLANMALARI BUNDANDIR!”(5)

     Evet, maalesef öyle…! “BU TÜR BİR ZİHNİYETİN ‘AFOROZ & LİNÇ GİRİŞİMLERİ’ VE ‘AFO-ROZ & LİNÇ KAPILARI’ HER DÂİM HEP AÇIK…!” Oysa yarı İtalyan, yarı Fas asıllı bir göçmen ailesin-den gelen ve “yalnızlıktan korktuğu kadar ölümden korkmayan” ünlü Fransız şarkıcı-söz yazarı ve aktris Édith Piaf’tan, (1915-1963) “ürkek ve tedirgin hâlinin bir sevimlilik olarak görülmesi, kendine has hoş-luğu”, nedeniyle “Kaldırım Serçesi(La Môme/ Moineau de Trottoir)”nden[ki ilkin  Paris’in popüler Fransız Gece Klübü(Le Gerny’s) sahibi Louis Leplée (1883-1936) tarafından konulanLa Môme Piaf(The Little Sparrow)”, yaniminik serçe(Petit Moineau)” lakabı, sonradan bu lâkap kullanıldığı için Kaldırım Serçesi lakabına karar verilmiştir](6) mülhem, “ödünç” alınan benzetmeyle[ki bu lakaba, aynı zarafet ve etkileyi-cilike sahip olan, müzikal yapısında bir benzerlik görülmese de, aynı görkemi bağrında taşıyan(7)] Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve yapımcı, otantik sanatçı, “minik serçe”miz Sezen Aksu’nun (1954-…) ilgili sözü; “haka-ret içermeyen,  insan-lığa(insaniyet-âdemiyete) dönük bir eleştiri & insan(lığ)ın cahilliğine & zayıf yönüne (aldanma-yanılma/aldatma-yanıltma yönüne) yönelik mecâzî bir serzeniş ve vurgu” olsa gerektir. Ona kalırsa  özelde Kur’an’da bu konuda “daha ağır kritik & gönderiler[(2/35), (20/115, 121), (7/23) vb. ayetler]” de var; “bunlar neden görülmek istenmez ve es geçilir ki!?”    

     Sözün özü, “zihniyetleri batasıca, deontoloji; etik & ahlâk yoksunu” olanlar bilsinler ki “Adem(-Havva): İnsan(lık) Kıssası(*); tüm insanlığa ait bir kültür”dür. Çoğu “ontik-otonom inanç/memetik(kültürgen) kökenli-insan ürünü; tarihsel-siyasallaştırılmış din/dogma(inak)”a ait olduğu gibi “mitoloji-efsane-masallar”a, “şiirler”e, “şarkılar”a ait bir “simge”, bir “teşbih”tir. “BU TÜR BİR ZİHNİYETİN MÜMES-SİLERİ-MÜNTESİPLERİ, ‘ÖKÜZ ALTINDA BUZAĞI’ ARAYACAKLARINA, ZİHNİYETLERİ BA-TASICA, DEONTOLOJİ; ETİK & AHLÂK YOKSUNU OLANLAR, İLKİN KENDİ DİNLERİNİN REZİLLİKLERİNİ TEMİZLESİNLER; İŞTE, O KAAAAA…!”

      (*)[Adem(-Havva): İnsan(lık) Kıssası: Bu kıssa kuşkusuz, “modern insan &insanlığın temsilcisi-sembolü” olup; bir “tek çift” ise; “seksüel polarite(cinsel kutupluluk-yoğunlaşma) & seksüel dimorizm(cinsel-eşeysel ikibiçimlilik)” ile “kendi eşdeğerlik(izomorfizm) kümesi”ni temsil eden “bir küme elemanı”…!(8) Tekil’in, çoğul’u temsil etmesi; örneğin, “at fay-dalıdır” denildiğinde, hiç kimse bir “tek at”ı anlamaz, “bütün atlar”ın kastedildiğiniz anlar. Tekil, çoğulu temsil eder. Özelde Kur’an’da 7 kez(yedi surede) geçen bu kıssa, her seferinde bir “fert-kişi”ye değil, “sürekli kendini tekrar eden her insanın(-insanlığın) iradesinin ele alındığı bir kıssa olup, insanlığa; insanlığın çocukluktan(çocukluğun masumiyeti-cennetinden), ergenliğine bir işaret”tir.]

     Böylesi bir iktidar özlemi” içinde olanlar hep vardı, bugün de var, yarın da olacak...!

     Son tahlilde, işte ben de bu yüzden demiştim: “Bu tür bir  zihniyetin ‘aforoz & linç girişimleri’ ve ‘aforoz & linç kapıları’ her dâim hep açık…! Amaçları ‘kutsal kölelik’! Bu tür bir zihniyetin mümessileri-müntesipleri, ‘öküz altında buzağı’ arayacaklarına, zihniyetleri batasıca, deontoloji; etik & ahlâk yoksunu olanlar, ilkin kendi dinlerinin rezilliklerini temizlesinler; işte, o kaaaaa…!”; ve’s-Selâm...!

     NOT: Aşağıdaki  kutsal köleliği amaçlayan ibretlik-dehşet verici” linki lütfen, izleyiniz: https://www.tiktok.com/@ellerim_semada/video/7053858474643541249?_d. (Erişim Tarihi: 17.01.2022).

 

     (1) Bkz. BAHADIROĞLU Gülay; 17.01.2022 tarihli, kendi “facebook” ana sayfasındaki paylaşım yazısı,         https://www. facebook.com/gulay.bahadiroglu. (Erişim Tarihi: 17.01.2022).

     (2) Bkz. ORTAKAYA, Mehmet; 17.01.2022 tarihli, kendi “facebook” ana sayfasındaki paylaşım yazısı, https://www.facebook.com/berfeazra. (Erişim Tarihi: 17.01.2022).

     (3) Bkz. AKYILDIZ, Meryem; 16.01.2022 tarihli, kendi “facebook” ana sayfasındaki paylaşım yazısı, https://www.facebook.com/profile.php?id=1160491033. (Erişim Tarihi: 16.01.2022).

     (4) Bkz. EMEKÇİ, Ozan(asıl adı Ali Haydar Levendiz); “Feryâd-u İsyan”, Öz-Ge Yay., İstanbul, 1998.

     (5) Bkz. ARŞ, Erol; 16.01.2022 tarihli, Meryem AKYILDIZ,kendi “facebook” ana sayfasındaki paylaşım yazısına düştüğü notu(yorumu), https://www.facebook.com/profile.php?id=1160491033. (Erişim Tarihi: 16.01.2022).

     (6) Geniş bilgi için bkz. MARGERISON, Charles(Prof. Dr.); “Amazing Musicians: Inspirational Stories(Harika Müzisyenler: İlham Verici Hikâyeler)”, Amazing People Club, 2012 & https://tr.wikipedia.org/wiki/Édith_Piaf & https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Leplée. (Erişim Tarihi: 17.01.2022).

     (7) Geniş bilgi için bkz.. SERT, Soner; “Bir Minik Serçe” adlı makâlesi, KAFKAOKUR Dergisi, Ocak-2020 & https://web.archive.org/web/20200814052222/https://www.kafkaokur.com/2020/04/bir-minik-serce.html & https://www.kafkaokur.com/2020/04/bir-minik-serce.html. (Erişim Tarihi: 17.01.2022).

     (8) Geniş bilgi için bkz. COŞKUNSU, Zeki; “Biyolojik Âdem’in Emerjans’ı: Evrim Realitesine Kur’ânî & Kuantum Mekaniksel Non-Konvansiyonel Bir Bakış”, ss. 207-217, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2013 & COŞKUNSU, Zeki; “Gerçek-Gerçeğe Giden Yol(The Road to Real-Reality): Geçmişimiz-Bugünümüz & Geleceğimiz: Non-Konvansiyonel Otantik İlmî Makâleler(I-II-III)”, c. I, ss. 633-637, Çizgikitabevi Yay., Konya, 2019.

 

     Zeki Coşkunsu305 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

Konfesyonlarım & Yüzleşmelerim! İtirafımdır. - 20/09/2022
KONFESYONLARIM & YÜZLEŞMELERİM! İTİRAFIMDIR; SALT HEP İKİ MEVSİM BİLİP-YAŞADIM! BEN SİZİN DOĞRU SANDIĞINIZ ÇİZGİDEN SAPTIM! AMA SİZSE TÜM YAŞAMINIZI BÜYÜK BİR YALAN(-YANILSAMAY)A VAKFETTİNİZ!
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ? - 20/08/2022
METAFİZİĞİN NESNESİ TANRI İLE METAFİZİĞİN KENDİSİ OLAN FELSEFE ÖLDÜ MÜ?
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası - 29/07/2022
Duygu Okyanusu İçindeki Akıl Adası
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA* - 07/07/2022
YAŞAMSAL ÜÇ BÜYÜK KIRILMA YAŞAMSAL DENEYİM-ETKİNLİKLERİMDEN ÜÇ ÖRNEK KESİT
Felsefe Din Çatışması -II- - 09/05/2022
USDIŞILIĞIN TARİHİ: ‘İRRASYONALİTE(MANTIKSIZLIK-SAÇMALIK)’ İLE ‘RASYONALİTE(MANTIK-AKLA UYGUNLUK)’ ARASINDAKİ ÇATIŞMA(:ETKİLEŞİM & EVRİM)
Felsefe Din Çatışması -I- - 06/05/2022
‘METODİK KUŞKUCULUK(SCEPTICISME MÉTHODIQUE)’TAN HAREKETLE ‘KURAMSAL DÜŞÜNME(PENSÉE THÉORIQUE)’ ÖRNEĞİ VE ETKİNLİĞİNİN ‘İKİLİ(BINAIRE) DANS’I
Kanasın Kanamasına da... - 16/04/2022
‘Kanım çekiliyor’! Bu öyle bir ‘çekiliş’ ki Ne bir denizin, Ne de bir okyanustaki herhangi bir ‘med-cezir’, Yani ‘gel-git’lerinkine benziyor!
Pireye Kızıp Yorganı Yakalım mı? - 20/03/2022
MESELE ‘PİRE’ Mİ ‘YORGAN’ MI? YOKSA ASIL MESELE ‘YORGANIN SAHİBİ’; O YORGAN SAHİBİNİN ‘EMPÜRİTON’LU[KİRLETİCİ-SAFLIĞI BOZUCU MADDE(PARAZİT/AJAN) YÜKLÜ] PİRE ÜRETİCİ ZİHNİYETİ VE ORTAMI’ OLMASIN!?
Ben bir Savaş Karşıtıyım - 26/02/2022
“Savaşma; Öz-gür kal - Öz-gürce yaşa, Otantikçe sev(iş) ve üleş-paylaş!”
 Devamı